Archipel Passaat Melissehof

Op deze pagina vind je concrete informatie over de afdeling Melissehof. Klik op de linkjes voor meer informatie over specifieke onderwerpen.

Doelgroep

Psychogetriatrie

Wonen 2 Geschakelde huiskamers met persoonlijke slaapkamer
Expertise Cliënt in regie
24-uurs zorg
Kennis van ziektebeelden
Structuur-, duidelijkheid- en veiligheid bieden
Alert op onverwachte situaties
Vertrouwen creëren door een band op te bouwen
Cliënten 20
Ziektebeelden

Dementie
Diverse somatische ziektebeelden

Algemene informatie Passaat

Instroom

Thuis, Archipel, GGZ, Collega instellingen

Uitstroom

Zorgvraag is beantwoord, overplaatsing of overlijden

Functie-programma's

Bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling

Disciplines

Arts-psycholoog-diëtist-ergotherapeut-fysiotherapeut-logopedist-tandarts-dagbestedingscoach-geestelijk verzorger

Overlegvormen

ZAP (zorg-arts-psycholoog)
Arts visite
Casusbespreking
Teamoverleg
Woonbegeleiders-overleg
Werkbegeleiders overleg
Contactverzorgenden overleg

 Aandachtspunten  

Werken vanuit zorgleefplan cliënt
Zelfsturend team met een teamcoach als vraagbaak
Diensten: dienstlijst op kantoor of informatie op afdeling

Deskundigheid medewerkers

Helpende, helpende plusWoonbegeleider en/ of -ondersteuner
Verzorgende/ verzorgende IG
Verpleegkundige niveau 4 en/ of 5
Leerlingen niveau 3 en 4 (BBL), stagiaires niveau 2 t/m 5 (BOL)

Kwaliteit

Archipel werkt met (Kwaliteits)Kompas

Afspraken

Schouders, knieën en decolleté bedekken/geen korte rokjesLange haren vast
Geen sieraden, geen lange en/ of gelakte (nep)nagels
Mobiele telefoon in kluisje
Beschermende kleding (zorgmomenten) is aanwezig
Afspraken komen uit een gedragscode, deze is na te lezen op Archinet


 

 

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures