Menu

Archipel Landrijt Creslaan

Op deze pagina vind je concrete informatie over het Creslaan. Klik op de linkjes voor meer informatie over specifieke onderwerpen.

Doelgroep

Gerontopsychiatrie

Wonen

Bakengroep is een type sociotherapeutisch leefmilieu (folder en film)

Expertise

Cliënt in regie
24-uurs zorg
Kennis van ziektebeelden
Alert op onverwachte situaties
Vertrouwen creëren door een band op te bouwen
Empathisch directieve benaderingswijze

Cliënten

9

Ziektebeelden

Persoonlijkheidsstoornissen
Schizofrenie
Autisme
Diverse somatische ziektebeelden

Algemeen voor Landrijt

Instroom

Thuis-Archipel-GGZ-Collega instellingen

Uitstroom

Specialistische (zorg)vraag is beantwoord of overlijden

Functie- programma’s

Bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling

Disciplines

Arts-psycholoog-diëtist-ergotherapeut-fysiotherapeut-logopedist-tandarts-dagbestedingscoach-geestelijk verzorger-muziektherapeut

Overlegvormen

ZAP
Arts visite
Casusbespreking
Teamoverleg
Leefmilieu-overleg
Werkbegeleiders overleg
Contactverzorgenden overleg

Aandachtspunten

Werken vanuit zorgleefplan cliënt
Zelfsturend team met een teamcoach als vraagbaak
Diensten: informatie in planningsmap

Deskundigheid medewerkers

Helpende (plus) en/ of zorghulp
Woonbegeleider
Verzorgende IG
Verpleegkundige niveau 4 en/of 5
Leerlingen niveau 3 en 4 (BBL), stagiaires niveau 3 t/m 5 (BOL)

 Kwaliteit

Archipel werkt met (Kwaliteits)Kompas

Afspraken

Schouders, knieën en decolleté bedekken/geen korte rokjes
Lange haren vast
Geen sieraden, geen lange en/ of gelakte (nep)nagels
Mobiele telefoon in kluisje
Beschermende kleding (zorgmomenten) is aanwezig
Afspraken komen uit een gedragscode, deze is na te lezen op Archinet

Werken bij Landrijt Bekijk de film