Menu

Stage

Welkom
Op deze pagina vind je informatie om jouw stage(tijd) doelgericht en optimaal te kunnen voorbereiden.

Locatie
Rechts op deze pagina in het eerste kader vind je alle locaties waar je stage kunt lopen. Hierbij vind je algemene informatie. Loop je stage bij Landrijt, dan kan je direct meer informatie krijgen over de afdeling. Alle afdelingen staan in het tweede kader rechts op de pagina. Als je op de afdelingsnaam klikt, kom je uit op het betreffende leerplaatsprofiel.

Inwerkprogramma
Binnen Archipel werken we met een inwerkprogramma, deze is op te vragen bij je opleidingsadviseur. Download hier het overzicht bij welke opleidingsadviseur jij terecht kunt om het inwerkprogramma van jouw locatie op te vragen.

Leerstijl
Werkbegeleiding is per team (op de afdeling) geregeld, waarbij 1 à 2 personen de verantwoording over jouw leerproces volgen en beoordelen. Om begeleiding op maat te bieden, wordt er van uit gegaan dat jouw leerstijl bekend is en besproken wordt via de leerstijlentest.

Stageplaatsen
Ga hier naar het aanvraagformulier stage.

Meer informatie
Archipel maakt samen met Studio040 het programma Mensenwerk. Zes maal per jaar staat een werkdag van een Archipelmedewerker centraal. Op YouTube vind je de hele serie. Bekijk een recente opname van een medewerker in de zorg. Of lees het interview met een medewerker uit de zorg.