Stage

Op deze pagina vind je informatie om jouw stage(tijd) doelgericht en optimaal te kunnen voorbereiden.

Locatie

Rechts op deze pagina in het eerste kader vind je alle locaties waar je stage kunt lopen. Hierbij vind je algemene informatie. Loop je stage bij Landrijt, dan kan je direct meer informatie krijgen over de afdeling. Alle afdelingen staan in het tweede kader rechts op de pagina. Als je op de afdelingsnaam klikt, kom je uit op het betreffende leerplaatsprofiel.

Inwerkprogramma

Binnen Archipel werken we met een inwerkprogramma, deze is op te vragen bij je opleidingsadviseur. Download het overzicht adviseur beroepsopleiding om te zien bij welke adviseur jij terecht kunt om het inwerkprogramma van jouw locatie op te vragen.

Leerstijl

Werkbegeleiding is per team (op de afdeling) geregeld, waarbij 1 à 2 personen de verantwoording over jouw leerproces volgen en beoordelen. Om begeleiding op maat te bieden, wordt er van uit gegaan dat jouw leerstijl bekend is en besproken wordt via de leerstijlentest.

Stageplaatsen

Stage aanvraag formulier

Meer informatie

Archipel maakt samen met Studio040 het programma Mensenwerk. In deze video's staat een werkdag van een Archipelmedewerker centraal. Bekijk de Mensenwerk video's of lees persoonlijke verhalen van medewerkers uit de zorg.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures