Archipel Dommelhoef Demer

Op deze pagina vind je concrete informatie over de afdeling Demer. Klik op de linkjes voor meer informatie over specifieke onderwerpen.

Doelgroep Somatiek met gedragsproblematiek
Wonen Bakengroep is een type sociotherapeutisch leefmilieu (folder en film)

 Expertise

Cliënt in regie
24-uurs zorg
Kennis van ziektebeelden
Structuur-, duidelijkheid- en veiligheid bieden
Alert op onverwachte situaties
Vertrouwen creëren door een band op te bouwen
Empathisch directieve benaderingswijze
Assertiviteit

Cliënten 10
Ziektebeelden

CVA
NAH
Depressie
Bipolaire stoornis
Diverse somatische/geestelijke ziektebeeldenAlgemene informatie Dommelhoef longstay

Instroom

Thuis-Archipel-GGZ-Collega instellingen

Uitstroom

Specialistische (zorg)vraag is beantwoord of overlijden

Functie-programma's

 Bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling

Disciplines

Arts-psycholoog-diëtist-ergotherapeut-fysiotherapeut-logopedist-tandarts-dagbestedingscoach-geestelijk verzorger-muziektherapeut

Overlegvormen

ZAP (zorg-arts-psycholoog)
Arts visite
Casusbespreking
Teamoverleg
Leefmilieu-overleg
Werkbegeleiders overleg
Contactverzorgenden overleg

Aandachtspunten  

Werken vanuit zorgleefplan cliënt
Zelfsturend team met een teamcoach als vraagbaak
Diensten: informatie in planningsmap

Deskundigheid medewerkers

Helpende, helpend plus en/ of zorghulp
Woonbegeleider
Verzorgende IG
Verpleegkundige niveau 4 en/ of 6
Leerlingen niveau 3 en 4 (BBL), stagiaires niveau 3 t/m 6 (BOL)

Kwaliteit

Archipel werkt met (Kwaliteits)Kompas

Afspraken

Schouders, knieën en decolleté bedekken/geen korte rokjes
Lange haren vast
Geen sieraden, geen lange en/ of gelakte (nep)nagels
Mobiele telefoon in kluisje
Beschermende kleding (zorgmomenten) is aanwezig
Afspraken komen uit een gedragscode, deze is na te lezen op Archinet

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures