Archipel Akkers Klompenmaker, Mandenvlechter en Edelsmid

Op deze pagina vind je concrete informatie over woongroepen Akkers Klompenmaken, Mandenvlechter en Edelsmid. Deze drie woongroepen komen overeen met elkaar. Klik op de linkjes voor meer informatie over specifieke onderwerpen.

Doelgroep Somatiek
Wonen Ruime appartementen (verdeeld over 3 etages) met een huiskamer, keukenblok, aparte slaapkamer, badkamer en een bergruimte
Expertise Cliënt in regie
24-uurs zorg
Kennis van ziektebeelden
Structuur-, duidelijkheid- en veiligheid bieden
Alert op onverwachte situaties
Cliënten 18
Ziektebeelden CVA
Parkinson
Diverse somatische ziektebeelden

Algemene informatie over Akkers

Instroom Thuis, Archipel, GGZ, ziekenhuis, Collega instellingen
Uitstroom Overlijden of overplaatsing
Functie-programma's  Bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling
Disciplines Specialist Ouderen Geneeskunde, Verpleegkundig Specialist, Psycholoog, Diëtist, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Logopedist, Tandarts, Dagbestedingscoach, Geestelijk verzorger, Verzorging.
Overlegvormen

ZAP (zorg-arts-psycholoog)
Artsenvisite
MDO
Bewonersbespreking
Teamoverleg
Werkbegeleiders overleg
Contactverzorgenden overleg
Kernteam
Woonvisiegroep
Zelfsturingoverleg
Straatgesprekken
Clientenraad
Verpleegkundig overleg

Aandachtspunten  

Werken vanuit zorgleefplan cliënt
Zelfsturend team met een teamcoach als vraagbaak

Diensten

Informatie in planningsmap

Deskundigheid medewerkers

Helpende, helpend plus en/ of zorghulp
Woonbegeleider
Woonondersteuner
Verzorgende IG
Verpleegkundige niveau 4 of 6
Leerlingen niveau 3 en 4 (BBL), stagiaires niveau 3 t/m 6 (BOL)
Vrijwilligers

Afspraken

Schouders, knieën en decolleté bedekken/geen korte rokjes
Lange haren vast
Geen sieraden, geen lange en/ of gelakte (nep)nagels
Mobiele telefoon in kluisje
Beschermende kleding (zorgmomenten) is aanwezig
Afspraken komen uit een gedragscode, deze is na te lezen op Archinet

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures