'We hebben dit samen doorstaan'

Het verhaal van Mariëtte

De afgelopen maanden stond alles binnen Archipel in het teken van het bestrijden van het coronavirus. Gedurende deze periode hebben medewerkers zich met hart en ziel ingezet om bewoners zo goed mogelijk te beschermen en te verzorgen. Mariëtte maakte vanuit haar rol als bedrijfspsycholoog en vertrouwenspersoon van dichtbij mee wat voor impact het virus op bewoners en medewerkers had en in sommige gevallen nog steeds heeft. Samen met haar blikken we terug: “Er was zo veel toewijding, veerkracht en compassie, dat is een groot compliment waard!”

‘Een slechte film’
Zo omschrijft Mariëtte de afgelopen maanden zelf. Toen Nederland geconfronteerd werd met het coronavirus werden haar werkzaamheden, net zoals vrijwel die van iedere Archipel-medewerker, volledig gericht op de strijd tegen het virus. “Eind maart werd ik gevraagd om vanuit mijn rol als bedrijfspsycholoog en vertrouwenspersoon mee te denken over een psychosociaal beleid om medewerkers gedurende de coronaperiode te ondersteunen,” vertelt zij. “Eén van de acties die hier in het begin uit voort is gekomen, is een training voor de HR coaches. Zij zijn het eerste contactpunt van medewerkers en dus was het van belang dat zij over voldoende kennis beschikken om mensen zo goed mogelijk op te vangen met vragen en zorgen. Gedurende twee dagdelen heb ik vervolgens een training gegeven, waarin de coaches onder andere het verschil leerden herkennen tussen traumatische klachten en sterke emoties zoals stress en verdriet. Hierdoor konden zij medewerkers zo goed mogelijk steunen en verder helpen.”

Hartverscheurende verhalen
Zelf was Mariëtte tijdelijk als HR coach werkzaam op de locatie Akkers. Deze rol combineerde ze gedurende tien weken lang met haar werkzaamheden als bedrijfspsycholoog en vertrouwenspersoon. Naast haar ‘gewone’ werk was ze iedere zaterdag, zondag en woensdag bij Akkers om medewerkers bij te staan.

Een hectische periode, maar waarin ik wel heel veel heb kunnen en mogen betekenen.

Per dag keek ik ongeveer 25-30 medewerkers in de ogen – letterlijk, want we droegen allemaal beschermende kleding met mondkapjes. De verhalen die zij mij vertelden waren hartverscheurend. Akkers is één van de zwaarst getroffen huizen van Archipel, dat zorgde voor veel pijn en verdriet.

Medewerkers hebben van dichtbij gezien hoe bewoners besmet raakten, vochten voor hun leven en in sommige gevallen die strijd ook verloren, veelal op een mensonwaardige manier. Er was geen ‘normaal’ afscheid mogelijk. Dat was zowel voor de bewoners en hun naasten, die hierbij niet aanwezig mochten zijn, heel zwaar, maar ook op medewerkers had het zichtbaar impact. Zij kampten met angsten, maakten zich bijvoorbeeld zorgen of bewoners het zouden halen en wat het virus met henzelf of familie deed. Als gevolg hiervan kwam ook de ‘diepere laag’ vaak tevoorschijn, denk aan traumatische ervaringen die mensen mee hebben gemaakt of andere angsten waar iemand last van heeft. Vanuit mijn rol als psycholoog heb ik medewerkers, ook van andere locaties, begeleid om deze angsten onder controle te krijgen. De combinatie van HR coach en psycholoog was erg waardevol. Ik heb me echt nodig gevoeld.”

Vertrouwen en saamhorigheid
Hoewel de afgelopen maanden vooral heel heftig waren, zag Mariëtte ook veel mooie dingen gebeuren. “Ik heb zo veel toewijding, veerkracht en compassie gezien, dat is echt een compliment waard.

Medewerkers hebben bewoners met heel veel liefde verzorgd.

Ondanks dat zij tijdelijk geen bezoek konden ontvangen, was er daardoor toch warmte in de huizen. In sommige gevallen was er juist meer aandacht voor de bewoner, omdat het programma, zonder activiteiten en bezoek, meer ruimte overliet voor contact tussen medewerker en bewoner. Ook heb ik gezien hoe medewerkers zichzelf hebben kunnen en durven ontwikkelen. En op teamniveau hebben angst en onzekerheid plaatsgemaakt voor vertrouwen en saamhorigheid. We hebben dit immers samen doorstaan! Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de pijn en het verdriet er niet mogen zijn of zomaar zullen verdwijnen, maar wel dat veel medewerkers het een plekje hebben kunnen geven. Aan medewerkers die hier problemen bij ervaren, of blijvende veranderingen bemerken op persoonlijk vlak waar zij geen raad mee weten, wil ik zeggen: mijn deur staat altijd open. Blijf er vooral niet te lang mee rondlopen, maar gun jezelf de verwerking, zodat je hier gesterkt en wellicht ook verrijkt uitkomt.”

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures