'De nauwe samenwerking heeft ons dichter bij elkaar gebracht'

Het verhaal van Tamara en Anke

De coronaperiode betekende voor Tamara en Anke, beide programmaregisseur binnen de dagbesteding van Ekelhof, het vervullen van een nieuwe rol. In plaats van het coördineren van activiteiten, stond het werk van de twee medewerkers de afgelopen maanden volledig in het teken van het ondersteunen van de zorg en het creëren van een zo prettig mogelijke sfeer binnen de locatie. Ondanks alle veranderingen en hectiek kijken ze met een goed gevoel terug op de afgelopen periode. “Ik ben geen één dag met tegenzin naar het werk gegaan.”

“Op het moment dat de coronamaatregelen binnen Archipel ingingen, kwam ook de dagbesteding te vervallen. Dit betekende dat wij onze normale werkzaamheden niet meer konden voortzetten,” vertelt Tamara.

Prioriteit nummer één was het beschermen van bewoners. Daar hebben wij onze collega’s in de zorg zo goed mogelijk bij proberen te helpen.

"Ons voornaamste doel was om rust te creëren op de afdelingen, zodat bewoners zo min mogelijk last ondervonden van de situatie en zorgmedewerkers zich zo veel mogelijk op de zorg zelf konden richten. In nauwe samenspraak met collega’s hebben we telkens gekeken waar en hoe we de beste ondersteuning konden aanbieden.” “Eén van de eerste acties waar we aan mee hebben geholpen, is het ‘coronaproof’ maken van de locatie,” vult Anke aan. “Daarnaast hebben we veel administratieve taken van de zorg overgenomen. Ook het stukje welzijn hebben we tijdelijk opgepakt. Zo hebben we geholpen met het ontbijt en spelletjes, optredens en raamactiviteiten georganiseerd. Hierdoor was er toch een warme en gezellige sfeer in het huis.”

Familienet en poortbezoeken
Een andere belangrijke rol die Tamara en Anke hebben vervuld, is het onderhouden van het contact met vrijwilligers en familie van bewoners. Anke: “Net als alle andere huizen was ook Ekelhof tijdelijk gesloten voor bezoek. Hierdoor waren naasten ineens veel minder betrokken bij het leven van de bewoner.

Met allerlei initiatieven hebben we geprobeerd dit contact zo veel mogelijk in stand te houden.

Zo hebben we een ‘Familienet’ opgericht, een online netwerk waarop wij foto’s en filmpjes deelden van wat bewoners meemaakten. Op die manier konden we naasten laten zien hoe het met bewoners ging. Ook hebben we via die weg familie regelmatig opgeroepen om mee te doen aan acties om bewoners een hart onder de riem te steken. Zo konden zij met Moederdag bloemen bezorgen op een speciaal hiervoor afgesproken plek.” “Daarnaast hebben we zogenaamde ‘poortbezoeken’ georganiseerd, zodat het voor bewoners mogelijk was om, zij het op een aangepaste manier, een naaste te zien,” vult Tamara aan. “In de tuin hadden we daarvoor een gezellig strandje aangelegd, waar familie op 1,5e meter afstand met een bewoner kon afspreken. We hebben op deze acties heel veel positieve reacties gekregen. Voor familie was het vooral waardevol dat zij op deze manier het gevoel hadden toch voldoende betrokken te zijn bij het leven van de bewoner. Dit heeft veel onzekerheid en angst weggenomen.”

Goed gevoel
Terugkijken op de afgelopen maanden doen Tamara en Anke met een goed gevoel. “Natuurlijk was het voor iedereen een emotioneel zeer heftige periode, maar het heeft ook veel moois opgeleverd,” vertelt Anke.

Zo werd duidelijk hoeveel mensen er een goed hart hebben en iets voor een ander willen betekenen.

"Dat heeft tot mooie initiatieven geleid.” “De veranderingen daagden ons bovendien uit om creatief te zijn, in oplossingen te denken. Ik ben dan ook geen één dag met tegenzin naar het werk gegaan,” vult Tamara aan. “Ook voor het team heeft deze intensieve periode meer dan alleen moeilijke momenten betekend. We zijn met elkaar de dialoog aangegaan, durfden verder te kijken dan onze eigen discipline. De nauwe samenwerking heeft ons juist dichter bij elkaar gebracht en geresulteerd in minder stress op de afdelingen en meer aandacht voor de cliënt. Binnenkort starten Anke en ik bij een nieuw team in Gagelbosch, omdat de locatie Ekelhof wordt opgeheven. De ervaringen die we in deze periode hebben opgedaan nemen we zeker mee.” 

 

 

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures