24 juni 2021

Zorgen zonder oordeel

Zorgen zonder oordeel
Esther, contactverzorgende

Welke bewoners wonen er in Het Kwadraat?

Kwadraat is onderdeel van Expertisecentrum Landrijt. Er verblijven 24 mensen in een eigen appartement. Ze krijgen zorg, begeleiding en behandeling in een veilige, huislijke omgeving. De bewoners van Het Kwadraat zijn mensen met cognitieve problemen in combinatie met een psychiatrische achtergrond. De meesten hebben Korsakov, anderen hebben niet aangeboren hersenletsel (NAH), een persoonlijkheidsstoornis of een vorm van autisme. Ze hebben moeite met plannen en hebben ons nodig om structuur aan te brengen en een positieve invulling aan de dag te geven. Cliënten met Korsakov kunnen bijvoorbeeld moeilijk op gang komen. Dat kun je heel breed zien. Uit bed komen, naar het toilet gaan of eten, daarin moeten ze voortdurend gestimuleerd worden. Ik vergelijk het wel eens met een defecte startmotor. Zonder een startmotor doet een auto het niet. Cliënten kunnen wel bedenken dat ze uit bed moeten maar weten niet hoe. Ze wíllen wel maar kúnnen niet.

Wat bedoel je met zorgen zonder oordeel?

Veel mensen die hier wonen hebben een heftig leven achter de rug. Ik vind het belangrijk om niet te kijken naar een ziektebeeld zoals Korsakov maar naar de persoon die achter de ziekte zit. Zonder een oordeel zoeken naar wat ik voor de ander kan betekenen. Werken in Het Kwadraat betekent vooral op een empathisch directieve manier sturen, stimuleren, motiveren en structureren. Daar moet je creatief in zijn. Ik ben iemand die veel investeert in het opbouwen van een band met mensen. Ik tast af en level met bewoners. Waar heeft iemand behoefte aan? In het begin observeer ik vooral en probeer op een gelijkwaardige manier contact te maken. Uitnodigen om in gesprek te gaan; open en eerlijk. Dat hoop ik terug te krijgen. Daarbij moet je steeds meebewegen en schakelen want iedere bewoner is anders.

Hoe ziet een dag in Het Kwadraat eruit?

We hebben vier huiskamers waarin gegeten wordt en soms zijn er activiteiten. We bekijken heel zorgvuldig of een cliënt baat heeft om daaraan mee te doen. Wat is gezond en wat brengt onnodige stress mee. Een groot deel van de bewoners gaat overdag naar Werk & Talent, een arbeidsmatige dagbesteding van Archipel. Anderen gaan naar de markt of de stad. ‘s Avonds eten we in principe samen maar er zijn ook cliënten die zelf hun boodschappen doen en koken. Ik heb een goede dag gehad als ik echt iets voor bewoners heb kunnen betekenen. Iedereen op een eigen manier. Bij de een is dat samen een wandeling maken en bij de ander is het een spelletje spelen. Mijn energie haal ik vooral uit gesprekken en als ik zie dat bewoners actief zijn geweest.

Geïnteresseerd?

Bekijk onze vacatures of neem deel aan één van de online JobCafés om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Vacatures

JobCafé

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures