1 november 2020

Werk dat nooit verveelt

Werk dat nooit verveelt
Suzanne en Sophie

Jullie wilden zelf graag een interview. Waarom?

Sophie: “Omdat we graag vertellen over Archipel Landrijt en onze collega’s. Omdat we willen afrekenen met de vooroordelen die er zijn over werken in een verpleeghuis. Maar ook omdat we willen ze laten weten wat we tegen premier Rutte zouden zeggen als hij meent dat mensen in de zorg tijdens de coronatijd zo hard hebben gewerkt. Dat is absoluut waar maar van de andere kant werken zorgmedewerkers in alle sectoren al jaren hard. Belangrijk is dat mensen weten wat daar allemaal tegenover staat. Werken in de zorg betekent voldoening en zingeving, contact en verbinding, ontwikkeling en groei, collegialiteit en wederzijdse steun, lief en leed delen en plezier hebben met elkaar!”

Jullie werken op de afdeling gerontopsychiatrie. Wat vind je leuk aan je werk?

Suzanne: “Het is uitdagend en leerzaam om gespecialiseerde zorg te bieden. Wij werken bovendien in een super team, jong en oud naast elkaar. Die mix maakt ons sterk en veerkrachtig. Een team waarin je op elkaar kunt vertrouwen is een voorwaarde om je werk goed te doen. De buitenwereld denkt vaak dat zorg bestaat uit wassen, aankleden en hulp bij de maaltijd. Dat is maar een klein onderdeel. We hebben overleg met andere disciplines, met familie, volgen bijscholingen en bezoeken congressen. Zelfs onregelmatige diensten draaien, vind ik niet vervelend.”

Welke aandachtsvelden hebben jullie binnen het zelfsturende team?

Sophie: “Ik zit in de werkgroep ‘seksualiteit en intimiteit’. Samen met Suzanne begeleid ik ook leerlingen die op de afdeling stage komen lopen.”

Suzanne: “Het zijn leerlingen verpleegkunde, verzorgende IG en helpenden. Verschillende niveaus. We hebben in totaal zeven werkbegeleiders die de stagiaires tijd en aandacht geven om te wennen en om ingewerkt te worden. Omdat stagiaires de cliënten nog niet zo goed kennen, is een professionele begeleiding essentieel. Daar zijn we ons terdege van bewust.”

Sophie: “We horen vaak terug van leerlingen dat ze het hier geweldig vinden en dat ze goed worden opgevangen. Laatst zei iemand: ‘Ik kan hier gewoon zijn wie ik ben’. Een groter compliment is nauwelijks denkbaar.”

Geïnteresseerd? Bekijk onze vacature of kom langs voor een gesprek om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Vacature 

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures