9 juli 2021

Kwaliteit met een hoofdletter K

Kwaliteit met een hoofdletter K
Lisa, netwerkverpleegkundige

Met de opleiding HBO-V kun je heel veel spannende kanten op. Waarom ouderenzorg?

Na mijn afstuderen heb ik vooral in de psychiatrie gewerkt. Via detachering ben ik bij Archipel terechtgekomen. En ik was blij verrast. Ouderenzorg lijkt voor buitenstaanders misschien minder uitdagend dan een ziekenhuis. Maar het tegendeel is waar. Het gaat niet alleen over een behandeling, maar ook om mensen een warm thuisgevoel te geven en het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Daarnaast zijn er binnen Archipel zijn zoveel verschillende specialismen. Ik heb op de beademingsafdeling van Landrijt gewerkt en met mensen met dementie. Maar je kunt ook werken op een revalidatie- of Korsakovafdeling of met jonge mensen met dementie. Bovendien krijg je bij Archipel volop de kans om te groeien. Als je die kansen pakt, kun je jezelf voortdurend blijven ontwikkelen.

Netwerkverpleegkundige is een relatief nieuw beroep. Wat doe je?

Een netwerkverpleegkundige wordt ook wel kwaliteits- of regieverpleegkundige genoemd. Ik werk vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit landelijk geldend protocol beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ik observeer en toets of afgesproken protocollen worden gevolgd, ga in gesprek met teams en ondersteun als ze hulp nodig hebben. Het is een wisselwerking tussen gevraagd en ongevraagd advies geven vooral in de coachende vorm. Ik zit in verschillende werkgroepen en commissies en zorg dat ik regelmatig op de afdelingen ben zodat ik cliënten en collega’s leer kennen. En zij mij. Soms werk ik mee in de zorg om te laten zien dat ik naast de teams sta, niet erboven. Kwaliteit blijven leveren doen we samen. Met elkaar de beste zorg leveren voor de cliënt, daar gaat het om.”

Je bent nog jong maar blijkbaar heb je voldoende overwicht want dat heb je wel nodig?

Het is een uitdagende functie waarbij je stevig in je schoenen moet staan en een zeker overwicht moet hebben gebaseerd op vertrouwen. Gelukkig merk ik dat ik dat vertrouwen vaak wel krijg. Verder is vakinhoudelijke kennis van belang maar ook een helicopterview en het vermogen om informatie te vertalen naar de praktijk. Ik ben een spin in het web die met iedereen aan tafel zit, kan doorpakken als het nodig is en prioriteiten durft te stellen. Omdat teams zelfsturend zijn, is het ook belangrijk om altijd te kijken wie wat doet. Je moet stevig in je schoenen staan maar als ik er niet uit kom, kan ik altijd even aankloppen bij mijn teamcoach of bij andere netwerkverpleegkundigen. Het is wel een solistische functie maar dat wil niet zeggen dat ik er alleen voor sta.

Geïnteresseerd?

Bekijk onze vacatures of neem deel aan één van de online JobCafés om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Vacatures

JobCafé

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures