21 februari 2022

Blij verrast

Blij verrast
Robin, contactverpleegkundige

Een jaar geleden dacht je nog: ‘Ouderenzorg, mwah, niet zo mijn ding’. Wat is er veranderd?

Dat is helemaal waar. Mijn grote ambitie was werken op de ambulance. Omdat ik nog te jong was voor deze opleiding kwam ik ter overbrugging terecht in de ouderenzorg bij Archipel Fleuriade. Ik vind het fantastisch. In het najaar ga ik de opleiding hbo Verpleegkunde volgen om me te blijven ontwikkelen. Ik werk nu met mensen met dementie. Sommigen hebben gedragsproblemen en daarin schuilt voor mij de uitdaging. En je kunt zeggen wat je wilt over zelfsturing maar ik heb bij Archipel voor het eerst het gevoel dat ik mee kan beslissen en een stem heb. Samen met de andere leden van het team natuurlijk. Maar ook de visie van Archipel over cliënt in regie, spreekt me aan. De cliënt bepaalt en zo hoort het ook. Ik vind de ouderenzorg veel boeiender dan verwacht.”

Wat doe jij als contactverzorgende zoal?

Een contactverzorgende is eerste aanspreekpunt voor cliënten en familie. Ik beargumenteer en leg aan teamleden uit welke zorg een cliënt moet krijgen. Dit gebeurt op basis van informatie van familie en andere zorgverleners en wordt vastgelegd in het behandelplan. Van mij wordt verwacht dat ik met overstijgende kennis en inzicht het team meeneem. Kwaliteit van zorg is heel belangrijk en kwaliteit kan voor iedereen verschillend zijn. De een wil drie keer in de week gedoucht worden een ander vindt een uur buiten wandelen belangrijker. Ik vind het goed dat Archipel die keuze bij de cliënt en bij ons laat. Wij krijgen ook uren voor welzijn. Gisteren ben ik anderhalf uur gaan wandelen met een cliënt. Ze wilde graag naar het huis waarin ze altijd heeft gewoond. We hebben aangebeld, het verhaal vertelt en werden allervriendelijkst binnengelaten. Kopje koffie erbij en mevrouw kon niet stoppen met vertellen.

Leuk project om mantelzorgers meer bij de zorg te betrekken. Vertel!

Mantelzorgers kennen de cliënt vaak het beste. We kunnen van elkaar leren. Daarom zijn we een nieuw project gestart waarbij we naasten uitnodigen om de zorg te ondersteunen. Zo helpt een dochter iedere middag mee met het verschonen van haar moeder. Wij ondersteunen bij de verpleegtechnisch draaitechnieken en betrekken daar een ergotherapeut bij. Samen staan we aan het bed. Het blijkt in de praktijk goed te werken. Dit initiatief is een gevolg van een enquête die we hebben gehouden over tevredenheid en de kwaliteit van zorg. Daaruit kwam dat familieleden meer betrokken wilden worden bij de zorg. Nu ondersteunen mantelzorgers ook tijdens het eten. Niet alleen hun naasten maar ook andere cliënten. Mooi om te zien.

Geïnteresseerd?

Bekijk onze vacatures of neem deel aan één van de online JobCafés om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Vacatures

JobCafé

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures