Niet-aangeboren hersenletsel
(NAH)

Archipel Expertisecentra beschikt over een eigen expertteam Niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit expertteam richt zich op cliënten met niet aangeboren hersenletsel, hun naasten en mantelzorgers. Het team heeft alle kennis rondom NAH gebundeld in een zorgprogramma. 

Expertisecentrum NAH

Cliënten kunnen bij de deskundige medewerkers van dit team terecht voor advies en behandeling. Zij werken samen met hen aan de (combinatie van) problemen die hij/zij tegenkomt.
U kunt bij het team terecht voor:

  • De (halfjaarlijkse) controle op symptomen
  • De behandeling van de gevolgen van NAH
  • De begeleiding bij de gevolgen van NAH

Ook u kunt als professional met uw vragen terecht bij het expertteam. Als er moeilijke vraagstukken op tafel komen waarover u graag de mening wilt van andere professionals die met veel met cliënten met NAH werken. Onze medewerkers van ons expertisecentrum NAH hebben veel ervaring, en zijn ook vertegenwoordigd in diverse ketens zoals het NAH Netwerk Zuidoost Brabant en actief in Café Brein.

Zorgprogramma Niet-aangeboren hersenletsel
(NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) betreft letsel ontstaan op latere leeftijd (dus niet tijdens of kort na de geboorte), waardoor er een breuk in de ontwikkeling ontstaat en een ongelijk patroon van vaardigheden en stoornissen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch letsel en niet-traumatisch letsel. Traumatisch letsel wil zeggen, dat het letsel is ontstaan door ‘geweld’ van buiten af. Denk aan een val met het hoofd of een ander ongeluk. Bij niet-traumatisch letsel is er een oorzaak die van binnenuit komt, door processen die zich in het lichaam zelf afspelen. Hierbij moet gedacht worden aan bloedvatstoornissen (herseninfarct of hersenbloeding), een infectie die een hersenontsteking veroorzaakt, een tumor of andere ziektes die leiden tot beschadiging in de hersenen zoals Multiple Sclerose, Huntington of Parkinson.

Zorgprogramma NAH heeft overlap met diverse andere zorgprogramma’s (Huntington, Geriatrische revalidatie, Korsakov, Dementie, MS, Parkinson, Dementie op Jonge Leeftijd). In het zorgprogramma NAH gaat het echter niet om de specifieke ziektebeelden maar vooral om de gevolgen van het hersenletsel voor het dagelijks functioneren en wat dit vraagt aan diagnostiek, indicatiestelling, behandeling maar zeker ook preventie en beleid.

Gevolgen Niet-aangeboren hersenletsel
(NAH)

Een Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan tal van oorzaken hebben en ook de gevolgen zijn heel divers, zowel voor de getroffene zelf als voor zijn/haar naasten. Deze gevolgen kunnen zowel somatisch als psychisch van aard zijn. De somatische gevolgen zullen in de specifieke zorgprogramma’s uitgebreid aan bod komen.

Zorgprogramma NAH richt zich vooral op de psychische, vaak onzichtbare, gevolgen. Hierbij moet gedacht worden aan de stoornissen en beperkingen die ontstaan wat betreft cognitie (geheugen, oriëntatie, aandacht en concentratie, begrip, planning en organisatie), maar ook persoonlijkheidveranderingen en problemen op het gebied van communicatie. Dit alles kan leiden tot gedragsveranderingen met alle gevolgen van dien. Dit vraagt een aangepaste omgeving, omgang en benadering maar ook ruimte en tijd voor de getroffene zelf om zijn of haar leven aan te passen aan de nieuwe situatie die is ontstaan.

Wat biedt Archipel?

Binnen Archipel is inmiddels de nodige ervaring opgedaan wat betreft NAH. Zowel qua omgeving (de gespecialiseerde klinische afdelingen in Dommelhoef en Landrijt en cliënten vanuit de thuissituatie) als in de omgang en benadering (het werken met omgangsplannen en crisisontwikkelingsmodellen). Het is belangrijk deze ervaring en kennis vast te leggen, te borgen, uit te bouwen en te delen. Dat is dan ook het doel van het zorgprogramma NAH. Het zorgprogramma NAH is vanuit deze brede visie beschreven en geïmplementeerd. Daarnaast is Archipel aangesloten worden bij diverse ontwikkelingen die plaatsvinden, zowel landelijk als regionaal. 

In de film over de Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. 

Voor wie is het zorgprogramma NAH?

Het zorgprogramma is niet alleen bedoeld voor het verpleeghuis, maar ook te gebruiken in samenwerking met de ketenpartners zoals huisarts, neuroloog, revalidatiearts, NAH-verpleegkundige en thuiszorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marije Stuart, marije.stuart@archipelzorggroep.nl. Alle informatie voor cliënten over een niet-aangeboren hersenletsel vindt u bij behandelspecialisatie NAH.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures