Multiple Sclerose (MS)

Multiple sclerose is een aandoening waarbij ontstekingen plaatsvinden in het centrale zenuwstelsel, zonder specifieke oorzaak, en vaker in de tijd optredend. Hierdoor kan het zenuwstelsel het lichaam en de organen niet goed aansturen en ontstaat er functieverlies, zoals problemen met lopen, voelen en zien. Soms vindt er herstel plaats (relapsing remitting) en vaak is de uitval blijvend (chronisch). Hoe het verloop, de uitval en de toekomst er voor iemand met MS er uitziet, verschilt van persoon tot persoon.

Expertteam Multipe Sclerose (MS)

Archipel heeft een MS- expertteam, wat zich richt op cliënten met MS en hun omgeving, zowel verblijvend in de thuissituatie als verblijvend op een verpleegafdeling binnen Archipel.
Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, GZ- psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, en een maatschappelijk werker.

In de film over de Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden.

Verwijzen

Bent u huisarts, neuroloog of revalidatiearts, dan kan u een patiënt/cliënt verwijzen naar het MS- expertteam van Archipel. Hiervoor kan een verwijsbrief naar het medisch secretariaat worden verzonden. Er zal thuis een intake plaatsvinden met de cliënt, waarbij de hulpvraag en behandelmogelijkheden in kaart worden gebracht. Hierna wordt de juiste financieringsstroom bepaald, waarop behandeling ingezet kan worden, veelal in de thuissituatie. Dit zal met de cliënt besproken worden. U krijgt een terugkoppeling middels een brief.

Meer informatie MS

Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder Multiple Sclerose (MS) met o.a. informatie over wat MS inhoudt, het expertteam en de functiestoornissen die kunnen optreden bij MS.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verpleegkundig specialisten Daniëlle Termeer of Jacqueline van Baalen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via het medisch secretariaat via telefoon: 040 2610103, of mail: medischsecretariaat@archipelzorggroep.nl. Alle informatie voor cliënten over Multiple Sclerose vindt u bij behandelingspecialisatie MS.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures