Geriatrische revalidatie bij Archipel Zorggroep

Geriatrische revalidatie is de afgelopen decennia een belangrijke functie van verpleeghuis Dommelhoef geworden. Uit onderzoek blijkt dat 50% van alle nieuwe somatische cliënten wordt opgenomen voor revalidatie.

Bij de geriatrische revalidatie gaat het om herstel of verbeteren van de functionaliteit bij ouderen met beperkingen op verschillende gebieden (lichamelijk, ADL/mobiliteit, geestelijk, emotioneel, zintuiglijk) met als uiteindelijk doel het optimaliseren van de ervaren levenskwaliteit. Er wordt bij geriatrische revalidatie naar gestreefd dat cliënten weer terug naar huis kunnen, dan wel thuis blijven wonen.

De doelgroep van geriatrische revalidatie betreft de oudere populatie, die gekenmerkt wordt door een hoge mate van kwetsbaarheid en comorbiditeit. Gezien de dubbele vergrijzing zal de doelgroep van geriatrische revalidatie de komende jaren alleen maar toenemen. Belangrijke validiteitsbepalende diagnosen zijn beroerte, fracturen, orthopedische ingrepen, amputaties, cardiopulmonale problemen. Ook nieuwe doelgroepen dienen zich aan zoals dementerenden met somatische problematiek en oncologische patiënten.

Wat biedt Archipel op het gebied van geriatrische revalidatie?

Geriatrische revalidatie vanuit de Expertisecentra omvat mogelijkheden tot:

  • Klinische opname op een gespecialiseerde revalidatie-afdeling;
  • Behandeling en begeleiding vanuit een polikliniek, gespecialiseerde dagbehandeling, afasiecentrum;
  • Consultatie, zowel in als intramuraal bij andere zorgaanbieders.

Geriatrische revalidatie kenmerkt zich door het verrichten van een geriatrisch assessment, een brede multidisciplinaire aanpak en specifieke kennis van revalidatie bij deze doelgroep.

Therapeutisch klimaat

Bij geriatrische revalidatie is het tempo en de intensiteit aangepast aan de cliënt. Er zijn verschillende therapeutische klimaten ontwikkeld om dit te ondersteunen. Als het mogelijk is wordt er intensief geoefend. Naast de verschillende behandelaars hebben ook de verpleging, activiteitenbegeleiding en revalidatie-assistenten een belangrijke rol in het dooroefenen van geleerde activiteiten. Daarnaast wordt ook van de cliënt verwacht, naar mogelijkheid, zelfstandig te oefenen. Er wordt zoveel mogelijk functioneel geoefend waarbij de vraag van de cliënt centraal staat.

Zorgprogramma Archipel

Er is een grote expertise opgebouwd binnen het multidisciplinaire team dat vanuit Archipel Expertisecentra opereert. Het zorgprogramma Geriatrische Revalidatie na een beroerte is beschikbaar (zowel gedrukt als digitaal), in zowel een cliëntenversie als een versie voor professionals. De zorg en behandeling is niet alleen vanuit een intramurale setting beschreven, maar juist ook in samenhang met ketenpartners (o.a CVA-ketenzorg Eindhoven) en vanuit de thuissituatie. Ook de mogelijkheden tot zorg in de chronische fase komen uitgebreid aan bod.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fiona Koops, programmaleider, via fiona.koops@archipelzorggroep.nl.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures