Menu

Gespecialiseerde zorg

U wilt de beste zorg, persoonlijk en op maat, dat wil Archipel ook. Wij verpleging in huis die gespecialiseerd is op één aandoening of beperking. Zij weten álles over voeding of over één specifieke ziekte. En over hoe u goed herstelt na een operatie.

De laatste jaren is met name binnen de locaties Dommelhoef en Landrijt onze zorg steeds meer gespecialiseerd geworden. Hier staat een uitgebreid team van behandelaars klaar om u te helpen met genezing of om de vervelende gevolgen van uw handicap zoveel mogelijk te beperken. We richten ons daarbij vooral op lichamelijke aandoeningen en geestelijke beperkingen door ouderdom. Daarin gaan we samen bekijken wat u allemaal nog wél kunt.

Kenniscentrum Archipel

Archipel beschikt over een Kenniscentrum waar onze gespecialiseerde zorg wordt gebundeld. Binnen dit centrum leggen we onze bestaande kennis en ervaring vast en ontwikkelen we nieuwe kennis met zorg- en functieprogramma's. Daar profiteert elke cliënt binnen Archipel van. Ons Kenniscentrum maakt deel uit van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). In dit netwerk werken instellingen voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en het UMC St. Radboud samen aan de verbetering van zorg en behandeling in de ouderenzorg.