Menu

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) - thuis onderzoek is in de laatste fase.

In het najaar van 2012 is het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) een onderzoek naar de effecten van Video Interventie Ouderenzorg (VIO) gestart. Het UKON is een samenwerkingsverband tussen het UMC St Radboud en 13 zorginstellingen verspreid over Nederland, waaronder Archipel. Naast Archipel doen ook de Wever (Tilburg) en Tante Louise Vivensis (Bergen op Zoom) mee. Het onderzoek wordt gefinancierd door Alzheimer Nederland.

Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

VIO wordt al jaren ingezet als methode om het contact tussen zorgverlener en een persoon met dementie te verbeteren. Dit wordt gedaan door middel van video opnames van contactmomenten die een VIO trainer samen met de zorgverlener analyseert. Het uitgangspunt hierin is positieve bekrachtiging; er wordt vooral gekeken naar wat er al goed gaat in het contact en hoe dit nog beter kan. Sinds kort wordt VIO niet alleen ingezet bij verzorgenden in het verpleeg- of verzorgingshuis, maar ook thuis bij de mantelzorger die de zorg draagt voor een persoon met dementie.
Vanuit de praktijk klinken er veel positieve geluiden over VIO, er is echter beperkt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van de methode. Dit onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen wat VIO betekent voor de mantelzorger en de persoon met dementie. Het richt zich enkel op de thuissituatie waarin VIO wordt ingezet. Er wordt door middel van een kwantitatieve voor- en nameting onderzocht of VIO een effect heeft op:
• de kennis van de mantelzorger met betrekking tot dementie
• de mate van self-efficacy, de overtuiging en vertrouwen in het adequaat en succesvol zorgen voor de persoon met dementie, die de mantelzorger ervaart
• de stemming van de mantelzorger 
• het aantal moeilijk hanteerbare gedragingen die de persoon met dementie vertoont en hoe de mantelzorger hiermee omgaat. Daarnaast vindt er een interview plaats tussen de onderzoeker en de persoon met dementie om verder uit te diepen wat VIO voor de mantelzorger heeft betekend.

Er hebben 10 koppels waarvan een mantelzorger en een persoon met dementie, ingestemd met deelname aan het onderzoek. Voor de procesevaluatie is er een enquête toegestuurd naar eventuele verwijzers en oud VIB cursisten en mantelzorgers uit ondersteunersgroepen om te achterhalen waar barrières zouden kunnen liggen bij het aangaan van een VIO-traject. Het totale onderzoek bevindt zich nu in de onderzoeksfase. Het onderzoek wordt 9 oktober afgerond met het bespreken van de conclusies.