Sociotherapeutische leefmilieus

Een sociotherapeutisch leefmilieu is een bewust gecreëerd samenhangend geheel van zorg, behandeling, begeleiding, dagbesteding en huisvesting. Het gaat om een methodische werkwijze waarbij je een omgeving creëert die past bij de behoeften van de cliënt.

Relevantie

Doelen van het concept leefmilieu zijn:

  • adequaat inspelen op de individuele behoeften en mogelijkheden van cliënten;
  • gedragsproblematiek verminderen;
  • psychische en/of psychiatrische klachten stabiliseren.

Het werken met het leefmilieuconcept biedt de mogelijkheid om passende zorg te verlenen aan speciale doelgroepen. Het geeft medewerkers geeft medewerkers inhoud en richting aan hun manier van werken. Bovendien kunnen zij zo hun competenties beter inzetten en ontwikkelen.

Wat biedt Archipel?

Binnen Archipel werken we met het leefmilieuconcept. In de praktijk blijkt dat daarmee tevredenheid, sociale contacten en afstemming op individuele behoeften voor de meeste cliënten verbeteren.

Op alle afdelingen van Landrijt zijn de leefmilieus te herkennen en ook in andere locaties nemen medewerkers initiatief om ze in te voeren. De sociotherapeutische leefmilieus in Landrijt hebben geleid tot grote tevredenheid bij cliënten, familie en medewerkers.

Programma

Door cliënten in groepen te laten wonen met gelijkgestemden en te begeleiden en behandelen door medewerkers met passende competenties kunnen we optimaal tegemoet komen aan de hulpvragen, behoeften, wensen en mogelijkheden van onze cliënten. Niet het ziektebeeld maar de huidige behoeften en mogelijkheden van de cliënt vormen de leidraad voor de geboden zorg en behandeling.

Wilt u meer informatie over de sociotherapeutische leefmilieus, neem dan contact op met programmaleider Anouk Matser: anouk.matser@archipelzorggroep.nl of 040 215 80 00.

 

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures