Seksualiteit en intimiteit in de (ouderen)zorg

Intimiteit en seksualiteit zijn zaken die verbonden zijn met het leven. Iedereen krijgt ermee te maken. Daarom nemen cliënten en hun familie dit ook mee als ze worden opgenomen in een verpleeghuis of naar een dagbehandeling gaan.

Relevantie seksualiteit in verpleeghuis

Het onderwerp seksualiteit zit in de taboesfeer. De meeste cliënten en hun familie praten er niet over, terwijl het een groot probleem kan zijn. Zorgmedewerkers durven het niet altijd aan te snijden bij cliënten of familie en het te behandelen als een normaal onderwerp.

Er zijn wereldwijd amper wetenschappelijke onderzoeken over ouderen of mensen met dementie en seksualiteit. Nederlands onderzoek is bijna niet te vinden. Er is momenteel geen verpleeghuis in Nederland bekend dat dit op de kaart wil of durft te zetten. Archipel doet dit wel.

Wat biedt Archipel?

In de Archipel-visie staat de belevingsgerichte zorg centraal, wat betekent dat we uitgaan van de behoefte van cliënten. Dit onderwerp past daar perfect bij, omdat intimiteit en seksualiteit ook een behoefte vormen waarmee eenieder meer of minder te maken heeft. Archipel kijkt vooral naar de mogelijkheden en hoe we die voor onze cliënten kunnen realiseren. Er wordt verder gekeken dan de muren van het verpleeghuis.

Programma Seksualiteit

Seksualiteit mag er zijn en er mag over gesproken worden. Het functieprogramma ‘Seksualiteit’ beoogt dit onderwerp uit de taboesfeer te halen, door onder andere een visie-document te maken en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en thema-middagen aan te bieden. Er heeft al onderzoek plaatsgevonden op de dagbehandeling van Landrijt en momenteel loopt er een onderzoek vanuit de Open Universiteit. Verder staatseksualiteit op de agenda van alle afdelingen binnen Archipel en behandeld onze seksuoloog zowel intramurale als extramurale cliënten.

Voor meer informatie en vragen over seksualiteit kunt u contact opnemen met programmaleider Riët Daniël via riet.daniel@archipelzorggroep.nl.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures