Menu

Zorg zonder verblijf

Archipel geeft in haar locaties ook ondersteuning aan cliënten die daar niet zijn opgenomen. Zodoende kunnen zij thuis blijven wonen. Bijvoorbeeld mensen die extra zorg en behandeling nodig hebben of niet zoveel contacten meer hebben in hun omgeving. Of mensen die wachten op opname in een verzorgingshuis. Bovendien ontlasten we hiermee tijdelijk de mantelzorg.

Dagverzorging
Op de dagverzorging krijgen onze cliënten begeleiding en/of verzorging in een sfeervolle omgeving. Met passende ondersteuning kunnen zij deelnemen aan verschillende activiteiten, individueel of in groepsverband. Ook is ruime gelegenheid voor een praatje en alledaagse dingen zoals tafels dekken en koffie inschenken. Het dagprogramma kunnen onze cliënten naar eigen wens zelf invullen.

Dagverzorging vindt plaats in de volgende locaties:

  • Akkers
  • Eerdbrand
  • Jongemastate (in welzijnsruimte)
  • Kanidas
  • Passaat
  • Berkenstaete

De kosten van dagverzorging (inclusief maaltijden en vervoer) worden vergoed met een CIZ-indicatie. Wel betaalt de cliënt een eigen bijdrage.

Dagbehandeling
Op de dagbehandeling krijgen onze cliënten professionele begeleiding en/of behandeling in een sfeervolle omgeving. Zij kunnen gebruikmaken van individuele therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Verder is er volop keuze uit individuele en groepsgewijze activiteiten. Creatieve activiteiten, geheugentraining, bewegingsgroepen, zanggroepen en kookgroepen. Maar ook alledaagse dingen krijgen aandacht zoals tafels dekken, planten verzorgen en koffie inschenken. Het dagprogramma kunnen onze cliënten naar eigen wens zelf invullen.

Dagbehandeling vindt plaats in de volgende locaties:

  • Dommelhoef
  • Kanidas
  • Landrijt
  • Eerdbrand

De kosten van dagbehandeling (inclusief maaltijden en vervoer) worden vergoed met een CIZ-indicatie.

Wilt u meer informatie over dagverzorging of dagbehandeling? Neem dan contact op met Archipel Servicepunt 040 264 64 64 of stuur een e-mail naar servicepunt@archipelzorggroep.nl