Menu

Zorg met verblijf

In sommige situaties kunnen mensen niet meer thuis wonen. De woonoplossingen van Archipel bieden dan uitkomst. Onze locaties liggen verspreid over Eindhoven maar ook in Nuenen, Best en Son & Breugel. Het kan dan gaan om een tijdelijke situatie zoals een kortdurende opname of revalidatie. Of om een verblijf dat langer duurt. Onze cliënten verhuizen naar een appartement of kamer in één van onze sfeervolle locaties met veel voorzieningen. Zij wonen en leven op een etage of afdeling samen met mensen met een soortgelijke zorgbehoefte en levenswijze.

We vinden het belangrijk dat onze cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven blijven leiden, ook al is dat niet meer precies hetzelfde als voorheen. Om daar zo goed mogelijk op in te spelen, werken we in onze locaties met kleine teams en woonvormen. Onze medewerkers kennen de bewoners. Zij ondersteunen en betrekken partner, familie en vrienden bij de zorgverlening.

In onze locaties zijn niet alleen bewoners welkom, maar ook buurtbewoners en familie. Bijvoorbeeld in het restaurant, het stiltecentrum of de activiteitenruimten waar tal van leuke cursussen en andere activiteiten worden georganiseerd. Zo blijven onze cliënten actief en houden zij hun contacten.
Kortdurende opname

Soms hebben onze cliënten tijdelijk extra zorg nodig. Bijvoorbeeld bij herstel na een ziekenhuisopname. Of als de mantelzorg even niet beschikbaar is. Een kortdurend verblijf in een van onze locaties is dan een prima oplossing. In de meeste gevallen zijn onze activiteiten bij zo’n korte opname gericht op terugkeer naar huis.

Weekendopvang
Weekendopvang is een opname die niet langer duurt dan één weekend. Dit kan bijvoorbeeld als de mantelzorger een weekendje weggaat en er geen vervangende zorg te regelen is.

Nachtopvang
Bij dementie is vaak sprake van een omkering van het dag- en nachtritme. Dit betekent meestal een fysieke en psychische aanslag op de partner en/of familie van de cliënt. Om deze te ontzien, kunnen onze cliënten van de nachtopvang gebruikmaken.

Crisisopvang
Wanneer onze cliënten na een ziekenhuisopname bij thuiskomst niet direct op de hulp van partner en/of familie kunnen rekenen, kan onze crisisopvang uitkomst bieden. In een aantal van onze locaties hebben wij standaard een bed vrij voor zulke noodsituaties.

Zorg bij levenseinde
Kortdurende opname is ook mogelijk voor onze cliënten die in de terminale fase van hun leven zijn, als de zorg thuis niet meer gegeven kan worden. Hierbij richten we ons op pijnbestrijding, verzorging en begeleiding.

De kosten van kortdurende opname worden vergoed met een CIZ-indicatie.

Revalidatie
Mensen die moeten revalideren, kunnen terecht in het Centrum voor Geriatrische Revalidtie Dommelhoef, nabij het centrum van Eindhoven. Met 24-uurs revalidatie, intensieve behandeling en begeleiding proberen we hen zo zelfstandig mogelijk te maken. Zodat zij weer thuis kunnen wonen of in een aangepaste woonomgeving. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in geriatrische revalidatie. Het tempo en de intensiteit van de revalidatie zijn aangepast. Daarnaast neemt het behandelen van bijkomende ziekten een belangrijke plaats in. Hoewel dit zorgprogramma zich vooral richt op mensen boven de 65 jaar, kunnen ook jongere mensen hiervoor in aanmerking komen.

Tijdens de revalidatiefase ligt de nadruk in het begin meestal op de zichtbare, lichamelijke gevolgen van de beroerte zoals verlamming. Onze cliënten oefenen veel om de lichamelijke functies weer terug te krijgen. Vervolgens gaan de niet-zichtbare gevolgen meer een rol spelen. Bijvoorbeeld: concentratiestoornissen, gedragsverandering, traag zijn van begrip en vermoeidheid. En ook vragen als: Wil ik wel zo leven?

Na de revalidatiefase gaan onze cliënten naar huis, naar het verzorgingshuis of naar een longstay-afdeling in het verpleeghuis. We vinden het erg belangrijk om goede afspraken te maken over de noodzakelijke en gewenste nazorg.

De geriatrische revalidatie kunnen we vanuit drie plaatsen uitvoeren:

  •  Dommelhoef (Archipel Centrum voor Revalidatie) heeft een gespecialiseerde verpleeghuis stroke unit. Hier kunnen vooral oudere mensen terecht die recent een beroerte hebben gehad en (nog) niet naar huis kunnen;
  • via dagbehandeling is revalidatie mogelijk voor mensen die thuis wonen. Zij volgen dan een aantal dagdelen in de week therapie en activiteiten in Dommelhoef;
  • vanuit het Mobiel Stroke Team kunnen onze cliënten thuis revalidatiezorg ontvangen. Deze behandeling duurt maximaal 12 weken.


De kosten van revalidatie worden vergoed met een CIZ-indicatie.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Archipel Servicepunt: 040 264 64 64, of stuur een mail aan servicepunt@archipelzorggroep.nl