Menu

Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel, te weten de hersenen en het ruggenmerg. De naam komt voor uit het feit dat er vaak sprake is van meerdere (Multiple) ontstekingshaarden met meerdere littekens (Sclerosis). In Nederland hebben 1 op de 1.000 mensen MS, dat betekent dat er ongeveer 16.000 mensen deze ziekte hebben. Het is de meest voorkomende neurologische ziekte bij jongvolwassenen. De ziekte openbaart zich meestal bij jongvolwassenen.

De symptomen die MS als gevolg heeft, hebben voor het individu op veel gebieden een grote impact. Denk hierbij aan de woon- en leefomgeving, participatie, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden.

Multidisciplinair behandelteam

Er is een multidisciplinair behandelteam waarvan de behandelaars gespecialiseerd zijn in de problematiek rond Multiple Sclerose en ook aangesloten zijn bij MS Zorg Nederland. Het behandelteam werkt ook samen met neurologen van ziekenhuizen in de regio. De multidisciplinaire samenwerking binnen dit behandelteam zorgt ervoor dat er mogelijkheid is om informatie onderling uit te wisselen en behandelingen op elkaar af te stemmen. De aanpak is multidisciplinair waardoor snel gesignaleerd wordt wat, en dus wie, er nodig is. De cliënt (en naaste) bepaalt in samenspraak en geadviseerd door het behandelteam zijn/haar eigen doelen. Het team bestaat uit een MS-verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en maatschappelijk werk.

Zorgproducten in het kader van MS

Archipel biedt in het kader van het zorgprogramma MS de volgende zorgproducten aan:

  • Extramuraal: consultatie, polikliniek, zorg en behandeling aan huis
  • Deeltijd: dagbehandeling en tijdelijke opname (incl. revalidatie)
  • Intramuraal: opname in het verpleeghuis

Zorgprogramma 

Het zorgprogramma Multiple Sclerose dat binnen Archipel ontwikkeld is, beschrijft het totaal aan zorg, behandeling, wonen en welzijn dat wij bieden aan cliënten met MS. Het is een richtinggevend kader voor alle professionals die behandeling en zorg bieden aan cliënten met MS. Dit zorgprogramma is gebaseerd op de actuele specialistische kennis. De focus is op kwaliteit van leven.

Contact Multidisciplinaire Multiple Sclerose-zorg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fiona Koops, programmaleider MS expertteam via fiona.koops@archipelzorggroep.nl.