Menu

Slikken

Slikproblemen doen zich voor wanneer iemand niet meer goed kan kauwen, het eten niet meer weg kan krijgen of zich telkens verslikt. Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben bijvoorbeeld ouderdom, ziekten van het zenuwstelsel of medicijngebruik.

Relevantie
Slikproblemen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven:

  • lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies. Kauw- en/of slikproblemen worden vaak pas gesignaleerd wanneer lichamelijke klachten zich openbaren. Het verslikken in voedsel, ook ongemerkt, kan bijvoorbeeld leiden tot een longontsteking of onvoldoende voedselinname met ondervoeding en uitdroging tot gevolg;
  • psychische gevolgen van kauw- en/of slikproblemen staan vaak minder op de voorgrond. Maar door deze problemen wordt de maaltijd een onplezierig moment van de dag, in plaats van een fijne en sociale bezigheid. Het plezier in het eten en drinken verdwijnt; cliënten kunnen zich gaan schamen en bang worden om zich te verslikken;
  • door lichamelijke en psychische gevolgen van kauw- en/of slikproblemen vermindert de sociale zelfredzaamheid van cliënten. Sociale contacten kunnen afnemen, bijvoorbeeld als gevolg van angst en schaamte voor de slikproblemen. Hierdoor komen sommige cliënten in een sociaal isolement terecht.

De logopedist is hierbij de kartrekker en doet onderzoek en behandeling naar de kauw- en slikfunctie.

Wat biedt Archipel?
Archipel benadert kauw- en/of slikstoornissen vanuit verschillende disciplines, waarbij elke discipline vanuit de eigen expertise de problematiek aanpakt. Binnen ons Kenniscentrum zijn specifieke checklisten en richtlijnen ontwikkeld, vanuit bestaande protocollen. Medewerkers krijgen scholingen over de mogelijke kauw- en/of slikproblemen en de passende vaardigheden hierbij.

Programma
Slikproblemen worden vaak niet direct opgemerkt, maar komen door onderliggende problemen aan het licht. Daarom dienen specialisten met kennis op dit terrein ernaar te kijken. De multidisciplinaire insteek in het functieprogramma ‘Slikken’ zorgt voor het bundelen van deze deskundigheid vanuit verschillende invalshoeken. Elk lid van het expertteam heeft namelijk op een ander deelgebied ervaring met slikproblematiek.

Het functieprogramma bundelt de geldende richtlijnen en protocollen met betrekking tot slikken. Het geeft handvatten voor zorgprofessionals wat betreft het signaleren van slikproblemen, de aanpak ervan én het handelen bij verslikken. Daarnaast biedt het een overzicht van scholingen en e-learningprogramma’s.  

Wilt u meer weten over slikken? Neem dan contact op met programmaleider Marloes van Otterdijk (marloes.van.otterdijk@archipelzorggroep.nl).