Menu

Archipel Revalidatiecentrum Eindhoven

Tijdens de revalidatiefase in ons revalidatiecentrum 

Mensen die moeten revalideren, kunnen terecht bij Archipel Revalidatiecentrum Eindhoven in (of vanuit) locatie Dommelhoef, nabij het centrum van Eindhoven. Met 24-uurs revalidatie, intensieve behandeling en begeleiding proberen we hen zo zelfstandig mogelijk te maken. Zodat zij weer thuis kunnen wonen of in een aangepaste woonomgeving. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in geriatrische revalidatie. Het tempo en de intensiteit van de revalidatie zijn aangepast. Daarnaast neemt het behandelen van bijkomende ziekten een belangrijke plaats in. Hoewel dit zorgprogramma zich vooral richt op mensen boven de 65 jaar, kunnen ook jongere mensen hiervoor in aanmerking komen.

Tijdens de revalidatiefase ligt de nadruk in het begin meestal op de zichtbare, lichamelijke gevolgen van de beroerte zoals verlamming. Onze cliënten oefenen veel om de lichamelijke functies weer terug te krijgen. Vervolgens gaan de niet-zichtbare gevolgen meer een rol spelen. Bijvoorbeeld: concentratiestoornissen, gedragsverandering, traag zijn van begrip en moeheid. En ook vragen als: Wil ik wel zo leven?

Na de revalidatiefase gaan onze cliënten naar huis, naar het verzorgingshuis of naar een longstay-afdeling in het verpleeghuis. We vinden het erg belangrijk om goede afspraken te maken over de noodzakelijke en gewenste nazorg.

Voor de vergoeding van de revalidatie krijgen cliënten een dbc toegewezen.

Meer weten over revalidatiecentrum Archipel?

Neem dan contact op met Archipel Servicepunt: 040 264 64 64, of stuur een mail aan servicepunt@archipelzorggroep.nl