Menu

Cognitieve revalidatie

Cognitieve revalidatie richt zich op het verminderen van en het leren omgaan met cognitieve beperkingen. Dit zijn beperkingen die betrekking hebben op het denken, de verstandelijke vermogens.

Het effect van een cognitieve stoornis op de kwaliteit van leven is per persoon verschillend. Voor de één kan het heel lastig zijn dat hij niet meer kan telefoneren met zijn familie omdat hij de cijfers niet in de goede volgorde kan intoetsen. Een ander kan volledige hulp nodig hebben met de zelfverzorging, omdat hij niet meer weet hoe hij zijn kleding moet aantrekken. Het is belangrijk om per persoon in kaart te brengen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn (diagnostiek) en welke activiteiten betekenisvol zijn voor de cliënt. Op basis hiervan kunnen de individuele revalidatiedoelen en behandeling worden bepaald. Deze vorm van revalidatie kan worden ingezet bij bijvoorbeeld cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of een dementieel beeld, ongeacht de leeftijd of woonplek. Bij hen is meestal geen sprake van een stoornis in één afzonderlijke functie, maar gaat het om een combinatie van cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen. Daarom is bij de cognitieve revalidatie van NAH een geïntegreerde aanpak van belang (dat wil zeggen: meerdere disciplines betrokken).

Wat biedt Archipel?

In de praktijk bieden we verschillende behandelingen voor mensen die in cognitieve revalidatie zijn. Denk aan een psycho-educatie-cursus voor mensen met een beroerte, de groeps- en thuisbehandeling van Hersenz en individuele behandelingen. Een expertteam houdt de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied bij en geeft proactief advies. Daarnaast starten of nemen we deel aan onderzoek op het gebied van cognitieve revalidatie, waardoor onze cliënten altijd kunnen rekenen op de beste zorg.

Functieprogramma

Het functieprogramma geeft een beschrijving van de huidige mogelijkheden voor cognitieve revalidatie in/vanuit het verpleeghuis. Uitgangspunt is de richtlijn 'Cognitieve Revalidatie Niet Aangeboren Hersenletsel' van het consortium Cognitieve Revalidatie (2007). Deze richtlijn is toepasbaar gemaakt voor verpleeghuizen. Het programma kan een rol hebben in vrijwel alle zorgprogramma’s, maar de belangrijkste zijn:

Het programma kan een rol hebben in vrijwel alle zorgprogramma’s, maar de belangrijkste zijn:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Franka van Haperen of Moniek Berben via franka.van.haperen@archipelzorggroep.nl of moniek.berben@archipelzorggroep.nl