Menu

Kwaliteitsvenster

Archipel wil graag open zijn over de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Met de informatie en cijfers in dit kwaliteitsvenster willen wij hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Archipel heeft in het kader van het programma Waardigheid en Trots de vrije regieruimte gekregen om een eigen kwaliteitssysteem te ontwerpen; Archipel Kompas. In het kader van deze vrijstelling hoeven wij een aantal verplichtingen voortvloeiend uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg over het jaar 2017 nog niet aan te leveren.