Menu

Kwaliteitsvenster

Archipel wil graag open zijn over de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Met de informatie en cijfers in dit kwaliteitsvenster willen wij hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Archipel heeft in het kader van het programma Waardigheid en Trots de vrije regieruimte gekregen om een eigen kwaliteitssysteem te ontwerpen; Archipel Kompas. In het kader van deze vrijstelling hoeven wij een aantal verplichtingen voortvloeiend uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg over het jaar 2017 nog niet aan te leveren.

Kwaliteitsbeleid
Waarderingen ZorgkaartNederland
Woon-leefplezier: Waardering, plannen en voornemens
Voldoende en bekwame medewerkers: Waardering, plannen en voornemens
Mentaal welbevinden: Waardering, plannen en voornemens
Lichamelijk welbevinden: Waardering, plannen en voornemens
Samenspel mantelzorgers en vrijwilligers: Waardering, plannen en voornemens
Veiligheid: Waardering, plannen en voornemens
Samen leren en verbeteren
Incidentencommissie