Menu

Concernstaf

Goede zorg begint bij goed beleid. De concernstaf is er om Archipelbeleid actief te initiëren, inhoudelijk te ontwikkelen en te monitoren. Het is belangrijk dat wij anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, binnen en buiten de organisatie. Om die buitenwereld naar binnen te halen, te verbinden en om eenheid te creëren. Zodat we samen zorg, welzijn en wonen kunnen bieden zoals we dat voor ogen hebben.
We krijgen opdrachten van de Raad van Bestuur en voorzien hen gevraagd en ongevraagd van advies. Ook bieden we ondersteuning aan commissies en projecten.

De concernstaf bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kwaliteitsbeleid/-verantwoording
  • Beleid en ondersteuning
  • Ondersteuning Zorg aan huis
  • Marketing en communicatie
  • Bestuurssecretariaat