Menu

De missie van Archipel

Archipel heeft, samen met alle medewerkers, haar krachten bepaald. Samen gingen we op zoek naar ons onderscheidend vermogen. Op basis van deze unieke krachten is bepaald hoe we de toekomst voor Archipel zien in de veranderende markt. De basis is onze goede kwaliteit in het leveren van intra- en extramurale zorg. De intramurale zorg als grootste en belangrijkste pijler, de extramurale zorg als grootste groeipijler. We gaan de toekomst aan met minder bureaucratie, minder regels en minder managen. Met de cliënt in eigen regie zal ook de medewerker in eigen regie zijn en verantwoordelijkheid voor zijn functioneren nemen en delen. Onze koers staat omschreven in het beleidsplan 'Met volle kracht vooruit'.

Onze missie bestaat uit drie zinnen:

  • Binnen en buiten gewoon goed
  • Speciaal voor het bijzondere
  • Eigen zinnige regie

Binnen en buiten gewoon goed

Zowel binnen (intra) als buiten (extramuraal) onze locaties verlenen wij zorg en diensten van goede kwaliteit. Ook (ge)woon, de huisvesting, is onderdeel van onze dienstverlening. Met gewoon goed bedoelen we ook welzijn. Deze primaire producten zijn ons bestaansrecht en moeten dan ook gewoon van goede kwaliteit zijn. Dit is de basis waarop we verder kunnen bouwen.

Speciaal voor het bijzondere

De gespecialiseerde zorg en huisvesting voor bijzondere doelgroepen zijn onder deze noemer begrepen. Speciaal niet alleen voor cliënten maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. Oog hebben voor talenten en ontwikkeling of juist voor beperkingen.

Eigenzinnige regie

Dit betreft vooral onze visie. We moeten alle ontwikkelingen die we aangaan toetsen aan deze visie. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de cliënt of -vertegenwoordiger degene is die bepaalt. Dit zal leiden tot een zinnige en betekenisvolle (ver)vulling van het leven en welzijn. Ook van de medewerker mag verwacht worden dat hij eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. Ook de wijze van organiseren zal steeds meer aan dit criterium moeten voldoen, waarbij het gaat om duurzame en zinnige vernieuwing.

Waarden

  • Verantwoordelijkheid geven en delen
  • Vakmanschap en betrouwbaarheid
  • Vrij en ondernemend

Verantwoordelijkheid geven en delen

Eigen regie is ook het nemen van verantwoordelijkheid. Soms zal je die verantwoordelijkheid moeten delen als cliënten niet (meer) in staat zijn deze volledig zelf te nemen. Leidinggeven wordt mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen handelen. Met een permanente dialoog tussen leidinggevenden, medewerkers en cliënten zodat iedereen optimaal in eigen kracht staat.

Vakmanschap en betrouwbaarheid

Vakmanschap is deskundigheid, met de juiste houding om de regie bij de cliënt te laten. De basis voor onze kwaliteit. Betrouwbaarheid is hierbij het algemene uitgangspunt; doen wat je hebt afgesproken. Vakmanschap zorgt ervoor dat de processen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit die geleverd wordt, in een functionele en professionele setting. Maximale effectiviteit tegen een zo laag mogelijke prijs, rekening houdend met professionele standaarden en normen.

Vrij en ondernemend

Eigen regie vraagt om vrijheid in eigen keuzes en een grote mate van vrijheid in het handelen. Organisatieregels mogen deze niet beperken. Vrijheid moet juist uitdagen tot het bewandelen van nieuwe wegen, gericht op oplossingen. Op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en producten die voor onze klanten meerwaarde hebben.