Menu

Waarderingen ZorgkaartNederland

Bij Archipel is veel aandacht voor de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Wij meten deze met ons eigen Archipel Kompas en door middel van Zorgkaart Nederland. Deze ervaringen zijn immers de spiegel van de kwaliteit, van de door ons geleverde zorg en behandeling.

In de gesprekken tussen medewerkers en cliënten onderling is cliënttevredenheid een belangrijk onderwerp. Daar waar de cliënt ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen. 

Archipel Kompas

Via Archipel Kompas worden cliënten, mantelzorgers en alle overige bij Archipel betrokkenen drie maal per jaar aan de hand van een thema bevraagd over hun bevindingen. De uitkomst van dit onderzoek is de basis voor de verbeterplannen van de zelfsturende teams.

Zorgkaart Nederland

Op de website van Zorgkaart Nederland worden ervaring over zorg -en dienstverlening gedeeld. Mensen die deze waardering lezen, kunnen een goede keuze maken voor dat wat bij hem of haar past. Het aantal waarderingen voor Archipel op ZorgkaartNederland bedraagt momenteel (november 2017) 1693. Het gemiddeld rapportcijfer dat wordt gegeven voor Archipel is 7,8. Van de mensen die een waardering achterlaten beveelt 91% onze organisatie aan.

Cliënten en mantelzorgers worden actief gevraagd om Archipel te waarderen via ZorgkaartNederland. Wilt u per locatie de waarderingen nader bekijken, dan verwijzen we u graag naar de website waarbij u op locatie kunt zoeken.

Actiepunten 2018

Zorgkaart Nederland biedt niet de mogelijkheid om waardering per individueel team te geven. Voor teams binnen Archipel zijn de algemene waarderingen minder bruikbaar voor het maken van verbeterplannen op teamniveau, wegens de diversiteit aan doelgroepen. Hierop heeft Archipel de keuze gemaakt om de metingen door de interviewteams te beperken. In 2018 onderzoekt Archipel op welke wijze de waarderingen van cliënten en mantelzorgers een betere bijdragen kunnen bieden aan de verbeterplannen op teamniveau.

Voor 2018 staat de evaluatie van de navolgende thema’s op de planning:
• Samenspel mantelzorgers, vrijwilligers (januari)
• Lichamelijk welbevinden (april)
• Woon- en leefplezier (september)