Menu

Kompasthema Veiligheid

Zowel onze cliënten als onze medewerkers moeten zich veilig en geborgen voelen binnen de plek waar zij wonen of werken. Hierbij is het van belang dat er een goede balans is tussen veiligheid en leef- en werkplezier. Hierbij is er:

  • Aandacht voor en preventie van mogelijke incidenten
  • De beschikking over de juiste hulpmiddelen voor het bieden van veilige zorg en is er voldoende deskundigheid in het gebruik hiervan
  • Voldoende technische voorzieningen welke goed op orde zijn

Dit thema is in september 2017 geëvalueerd binnen Archipel (zie Achtergronden), deze evaluatie zal herhaald worden in september 2019. De verbeterplannen van onze locaties vindt u hieronder. Voor het jaar 2017 heeft Archipel vrijstelling gekregen van het ministerie van VWS met betrekking tot het aanleveren van zorginhoudelijke indicatoren. Voorwaarde hiervoor was het ontwikkelen van een eigen kwaliteitssysteem. Hierin heeft de Archipel voldaan, door middel van het opstarten van het Archipel Kompas. In 2018 is Archipel verantwoordelijk voor het aanleveren van de zorginhoudelijke indicatoren over 2017.

Incidentencommissie

Archipel zorgt voor een correcte registratie van voorgevallen incidenten. Deze incidentenregistratie is voor ons een middel om van te leren en om onze zorg te verbeteren. Zowel op cliëntniveau, teamniveau als op centraal niveau, wordt met behulp van de incidentenregistratie gewerkt aan veiligheid en kwaliteit. De incidentencommissie verzorgt de verslaglegging van deze incidenten, en ondersteund de medewerkers bij analyse en verbeteracties op het gebied van valpreventie, medicatie en agressie.