Menu

Kompasthema Mentaal welbevinden en zingeving

Zorg en behandeling sluiten aan op de identiteit, persoonlijke ontwikkeling, waarden en levenskeuzes van de individuele cliënt. Er is aandacht voor de gezondheidsrisico’s op het gebied van mentaal welbevinden en zingeving. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Depressieve gevoelens
  • Stemmingswisselingen
  • Gedragsproblematiek
  • Vergeetachtigheid

De cliënt heeft hierin samen met zijn/haar cliëntvertegenwoordiger de regie en wordt actief betrokken bij de totstandkoming van een passend zorg- en behandelplan. Binnen het Kenniscentrum ontwikkelen we functieprogramma’s. Dit is een bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling.

Dit thema is in april 2017 geëvalueerd binnen Archipel (zie achtergronden), deze evaluatie zal herhaald worden in april 2019. Voor dit thema zijn op Archipel niveau geen actiepunten geformuleerd. Echter zijn er wel op teamniveau verbeterplannen gemaakt.