Menu

Kompasthema Lichamelijk welbevinden en gezondheid

Zorg en behandeling sluiten aan bij de persoonlijke behoeften van de individuele cliënt. Dit doen we in samenspraak tussen cliënt, cliëntvertegenwoordiger en een multidisciplinair zorg -en behandelteam. Samen komen zij tot een passend zorg- en behandelplan. Binnen het Kenniscentrum ontwikkelen we functieprogramma’s. Dit is een bundeling van kennis en expertise rondom een bepaald onderdeel van zorg en behandeling.

Dit thema is in april 2018 geëvalueerd binnen Archipel (zie achtergronden), deze evaluatie wordt herhaald in april 2020. Voor dit thema zijn op Archipel niveau geen actiepunten geformuleerd.