Menu

Kwaliteitsbeleid = Archipel Kompas

Archipel geeft invulling aan het kwaliteitsbeleid door het Kompas. Het Kompas hanteert zes reisdoelen: 

Aan de hand van het reisdoel vragen we aan de cliënt en/of mantelzorger, vrijwilliger en medewerker;

  • Wat doen we goed? En wat kan beter?
  • Hoe waardeert u ons? En zou u ons aanbevelen?

Het is dan aan een team om op basis van deze feedback, hun teambeleving, Zorgkaartnederland en kwaliteitsbeleid een verbeterplan te maken dat door middel van het kompas cyclisch geëvalueerd wordt.  Jaarlijks formuleert de Raad van Bestuur ten aanzien van het kwaliteitsbeleid actiepunten. Deze actiepunten zijn opgenomen in dit kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag bij de betreffende tegel en reisdoel.

 Actiepunten 2018

Voor 2018 staat de evaluatie van de navolgende thema’s op de planning:
• Samenspel mantelzorgers, vrijwilligers (januari)
• Lichamelijk welbevinden (april)
• Woon- en leefplezier (september)

De uitkomsten van de evaluatie van het Archipel Kompas (oktober 2017) worden meegenomen in de actualisatie en eventuele bijstelling van de huidige vormgeving van het Kompas

Archipel heeft de intentie volledig transparant te zijn over haar kwaliteitsbeleid en de beleving hiervan, van haar cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Deze transparantie zal, mede op voorwaarden vanuit het Landelijk Kwaliteitskader, via het Kompas vormgegeven worden.

Kennis brengen we proactief in beeld (zie achtergronden -  publicaties) en halen we op bij landelijke partners.

Binnen Archipel wordt het begrip kwaliteit geconcretiseerd aan de hand van het Kompas. Het Kompas ondersteunt de zorgmedewerkers bij het vorm- en inhoud geven aan de kwaliteit van zorg binnen de locaties. Teams vragen ondersteuning bij het matchen van de praktijk met de zes Kompasthema’s, dit gebeurt onder begeleiding van de procesbegeleider kwaliteit die 36 uur per week beschikbaar is. Per Kompasthema worden diverse communicatiemiddelen ingezet: o.a. intranet, posters, folders, banieren.