Menu

 Kompas_Illustratie_fc.jpg

Samen onderweg met Archipel Kompas

Archipel nodigt cliënten, mantelzorgers, cliëntenraden, vrijwilligers en medewerkers uit om mee op kwaliteitsreis te gaan, ‘het roer om’. Van VWS heeft Archipel de ruimte gekregen om in plaats van het PREZO-keurmerk een eigen opzet te geven aan het kwaliteitsbeleid. Van die ruimte willen we graag, samen met jullie, gebruik maken. Onze kwaliteitsreis is gebaseerd op de waarden (de 3 V’s) van Archipel: 

  • Verantwoordelijkheid geven en delen
  • Vakmanschap en betrouwbaarheid
  • Vrij en ondernemend

Het vertrouwen is aanwezig dat Archipelmedewerkers op basis van hun vakmanschap oog hebben voor de juiste kwaliteit van zorg- en dienstverlening. En we vertrouwen erop dat onze cliënten en hun mantelzorgers in staat zijn de geleverde zorg- en dienstverlening met een kritische blik te volgen en bij te dragen aan verbetering. Voor Archipel is het van belang dat aan onze nieuwe kwaliteitsreis richting gegeven wordt door een eenvoudig kompas. Geen keurmerk meer, geen verplichte CQ- of ZI metingen, maar een simpele manier van verbeteren van kwaliteit.

Want natuurlijk willen we als Archipel weten of we het goed doen en of onze cliënten en medewerkers tevreden zijn en daar verantwoording over afleggen. Maar dat kan simpeler en gericht op de onderwerpen die er daadwerkelijk toe doen. Bij het Archipel Kompas staan zes onderwerpen benoemd, die de richtingen aangeven van onze kwaliteitsreis. Aan de hand van deze reisdoelen willen we aan iedereen de eenvoudige vragen voorleggen; “Wat doen we goed? En wat kan beter?"