Menu

Bij Archipel bent u zo thuis als mogelijk

De eigenheid van mensen helpen vergroten, ondanks mogelijke beperkingen. Dat is, naast uiteraard kennis en ervaring, de belangrijkste inzet van onze medewerkers. Samen met cliënten genieten van wat er wél kan.

Iedereen is uniek, niets is vanzelfsprekend. We leren van elkaar en inspireren elkaar. Samen komen we tot de best mogelijke kwaliteit van leven. Ook onze organisatie is als geheel sterker dan de afzonderlijke locaties alleen, we zijn meer dan de som der delen. Samen zijn we Archipel: zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt.

Onze visie en missie vragen om heldere keuzes, zodat we echt kunnen waarmaken wat we voor ogen hebben en beloven. Archipel wil de komende jaren inhoud geven aan de volgende pijlers:

  1. Onze cliënten hebben de regie in eigen hand: zij kunnen op zichzelf vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf aangewezen;
  2. Zowel intern als naar buiten toe, biedt Archipel een duidelijk aanbod van diensten en producten, dat afgestemd is op de vraag van onze cliënt;
  3. We investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, in een prettige omgeving;
  4. We gaan verder met het ontwikkelen van onze specialisme: zorg voor bijzondere doelgroepen. Meer expertise creëren of inzetten voor specifieke functies is hier een belangrijk onderdeel van;
  5. Archipel biedt optimale en passende huisvesting. Wonen op een manier die past bij de bewoners en hun wensen en behoeften;
  6. Archipel neemt haar verantwoordelijkheid als organisatie. Die is efficiënt en heeft een gezonde bedrijfsvoering. Dat maakt ons betrouwbaar en professioneel.

In onze beleidsnota Met volle kracht vooruit leest u meer.