Zorg Innovatie Platform Zuidoost-Brabant

Zorgorganisaties werken samen op het gebied van innovatie

In oktober 2018 hebben de regionale zorgaanbieders Archipel, Lunet zorg, Oktober (voorheen RSZK), Vitalis WoonZorg Groep en Centrale24 een intentieverklaring ondertekend om daarmee verregaand samen te werken op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Het doel van deze samenwerking is nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Een investeringsfonds om de bedachte innovaties daadwerkelijk uit te voeren is het eerste concrete wapenfeit.

De ouderenzorg- en gehandicaptenzorgsector hebben dezelfde gezamenlijke uitdagingen en doelen. Alleen door samen te werken wordt ook in de toekomst kwalitatieve zorg in Zuidoost-Brabant gegarandeerd. Verschillende ontwikkelingen in de sector en maatschappij zijn aanleiding voor de samenwerking: er is een tekort aan zorgpersoneel, mensen met een zorgvraag willen langer thuis blijven wonen en de ontwikkeling van technologische mogelijkheden om de zorg slimmer te organiseren. De vijf zorgorganisaties komen al geruime tijd bij elkaar om over de grenzen van de eigen organisatie na te denken over innovatieve ideeën en technologieën. De organisaties kennen elkaar al goed omdat ze ook samen werken om de nachtzorg gezamenlijk te organiseren.

Projecten

1. Behandelcirkels
2. Dubbele medicatiecontrole
3. Samen langer thuis
4. Technologie toolboxen
5. Blockchain voor meer eigen regie

Innovatie Café

Het Innovatie Café is een event dat onderdeel is van het Regionaal Zorginnovatieplatform. Er zijn een vijftal projecten geselecteerd die een uitdaging bieden in de toekomst op het gebied van zorg. Tijdens het Innovatie Café staat kennisdeling centraal en leer, praat en denk je mee aan de oplossingen van 'later'.

Meer weten over de vijf projecten of het Innovatie Café? Lees dan hier de nieuwsbrief.

Meer informatie

Binnen alle deelnemende organisaties zijn kwartiermakers aangesteld. Bij Archipel is dat Tiny Janssen, via tiny.janssen@archipelzorggroep.nl 

Robotisering in de zorg

VNO-NCW heeft filmopnames gemaakt voor hun project 'Robotisering in de gezondheidszorg'. In verschillende locaties maakt Archipel gebruik van robots zoals een kat, een zeehond, Zora, Somnox slaaprobot: 

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures