We zijn dichtbij en in verbinding

Mensen die ouder worden en gezondheidsproblemen krijgen of (chronisch) ziek worden, willen steeds vaker in hun eigen omgeving blijven wonen. Daarom gaan we ons, veel meer dan nu, richten op mensen in hun eigen wijken en buurten. Zodat wij weten wat daar speelt en de wijkbewoners, vanuit hun eigen regie, weten met welke vragen ze bij Archipel terecht kunnen. 

Hierbij werken we aan duurzame en dynamische oplossingen waarmee we het wonen in de eigen wijk voor toekomstige cliënten mogelijk maken. Voor onze cliënten zijn we dichtbij en in verbinding. Mede vanuit onze locaties leveren onze medewerkers daar een belangrijke bijdrage aan. Cliënten kunnen er daarbij op rekenen dat we multidisciplinair samenwerken met partners van binnen en buiten Archipel. Zo verbinden we ons met de specialistische kennis van anderen als dat voor de cliënt van belang is.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures