We verbeteren en vernieuwen continu 

Onze cliënten kunnen vertrouwen op medewerkers die hun vak verstaan en steeds betere zorg verlenen; vooruitstrevende professionals die multidisciplinair werken in dialoog met de cliënt. Bij Archipel vinden we opleiden, continu leren, verbeteren, ontwikkelen, onderzoeken en vernieuwen heel vanzelfsprekend. We volgen opleidingen en trainingen, doen wetenschappelijk onderzoek en delen graag onze kennis. We gaan continue op zoek naar (technologische) vernieuwingen, maar altijd met oog voor de dagelijkse praktijk en om de kwaliteit van zorg voor de cliënt te verbeteren.

Samen met onze partners maken we handig gebruik van alle denkkracht en vernuft in de Brainportregio. Omdat we erop vertrouwen dat technologie en informatica kansen bieden om de juiste dynamische verbindingen te versnellen, te verbreden en kwalitatief beter te maken.

Zo zorgen we er met de teams van Leren en Ontwikkelen voor dat de medewerkers zich continu kunnen blijven ontwikkelen en zien er op toe dat zij bevoegd en bekwaam zijn. 

In de regio zijn we aangesloten bij het Zorg Innovatie Platform. Met het platform werken we samen met andere zorgpartijen vanuit Eindhoven en omgeving op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Het doel van deze samenwerking is nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

In het Archipel Kenniscentrum verbeteren en vernieuwen we onze kennis over zorg aan mensen met een bijzonder ziektebeeld continu. We doen dit door bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en door aangesloten te zijn bij verschillende kennisnetwerken zoals het UKON, het kennisnetwerk JD, ParkinsonNet, HuntingtonNetwerk en het NAH-Netwerk.  

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures