Archipel, een dynamische verbinding

We staan in Nederland voor grote uitdagingen met het groeiende aantal ouderen in onze maatschappij, er komen ook meer ouderen die behoefte hebben aan zorg, behandeling of andere ondersteuning. Hun zorgvragen worden ingewikkelder en we krijgen ook steeds meer bijzondere zorgvragen. Uitdagingen die Archipel graag aangaat.

Tijd voor een herijking van de strategische keuzes. Samen met een grote afvaardiging van Archipel-medewerkers hebben we onze keuzes gemaakt. We spelen dynamisch in op de veranderende zorgvragen, zowel van thuiswonende ouderen met een zorgvraag als van cliënten in de verpleeghuizen. We houden rekening met de veranderende, krappere, arbeidsmarkt en organiseren ons werk op een andere, slimmere manier. We zorgen dat we alle kennis en ervaring die we al hebben ultiem benutten voor cliënten met (ingewikkelde) zorgvragen. We gaan deze kennis nóg beter gebruiken, verder ontwikkelen en uitbreiden. We doen dit niet alleen, we doen dit in verbinding met anderen, we gebruiken elkaars kennis en kunde om het samen nog beter te doen.

Onze missie 

Archipel is toonaangevend als het gaat om het beantwoorden van vragen van kwetsbare ouderen en, jonge en oudere, mensen met een ernstige chronische ziekte. We faciliteren de cliënt en zijn mantelzorger, zodat zij, in dialoog, regie kunnen voeren op keuzes die er voor hen toe doen. We volgen de cliënt daar waar hij woont en zo lang hij dit wenst. Dat kan thuis zijn, maar ook op een andere plek waar hij zich prettig voelt. We zijn dynamisch en organiseren in verbinding met anderen. In onze maatschappelijke opdracht hebben we uitstekend oog voor duurzaamheid, innovatie en de veranderende maatschappij. Archipel maakt verschil voor cliënten en medewerkers.

Wat is onze koers?

De uitdagingen die we zien, vragen om daadkrachtige oplossingen. Met behulp van drie strategische thema’s bewijzen we ons als innovatieve zorgaanbieder voor onze cliënten en onderscheiden we ons van onze collega’s. Met deze koers kunnen we hét verschil maken voor onze cliënten. Daarbij hebben we drie speerpunten geformuleerd:

De waarden waar we bij Archipel naar leven

Binnen en buiten Archipel is veel waardering voor onze kernwaarden. Ze wijzen ons de weg bij wat we doen en helpen ons dus ook onze koers te bepalen. We zijn ervan overtuigd, dat de keuze voor eigen regie van cliënten en medewerkers de juiste is. Dit zit diep in onze organisatie. We laten dat niet los, maar gaan er juist nóg meer aandacht aan geven.

Ook onze kernwaarden willen we verder versterken. We hebben ze op de volgende manier beschreven:

  • Verantwoordelijkheid nemen en delen 
  • Vertrouwen en betrouwbaarheid
  • Vakmanschap en vrijheid
    Onze waarden

Wie de eigen regie wil nemen en eigen keuzes wil kunnen maken, moet daarvoor wel de vrijheid hebben. Dat is een hele uitdaging. Dit betekent nadenken over duurzame oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. De ruimte nemen om ons constant te vernieuwen en te ontwikkelen. En blijven zoeken naar (zorg)technologie die ons en onze cliënten ondersteunt. Opgelegde regels die ons niet verder helpen, laten we ons daarbij niet in de weg zitten!

Het strategisch beleid hebben we opgetekend in brochure: klik om deze te kunnen bekijken (PDF).

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures