Reisdoel Welbevinden 

Wonen, welzijn, zorg en behandeling sluiten aan op identiteit, persoonlijke ontwikkeling, waarden en levenskeuzen van de cliënt. De cliënt is in regie en ervaart nabijheid, compassie en vertrouwen. De cliënt wordt gezien als een uniek persoon met zijn eigen levensverhaal en heeft een actueel zorgleefplan en medisch dossier (samen het elektronisch cliëntendossier – ECD) dat in samenspraak met hem/haar of diens vertegenwoordiger is opgesteld.

Zorgdoelstellingen kunnen zijn: hulp bij wassen, mondzorg, kleden, incontinentie, eten en drinken. Naast lichamelijke doelen is er ook aandacht voor mentale doelen zoals depressieve gevoelens, stemmingswisselingen, vergeetachtigheid en onbegrepen gedrag. Er is ruimte voor dialoog over levenseinde vragen.

Cliëntwaardering  Video Kwaliteitskompas

Verbeterplannen per locatie Reisdoel Welbevinden 2021

Akkers
Berkenstaete
Dommelhoef
Eerdbrand
Fleuriade
Gagelbosch
Kanidas
Kwadraat
Landrijt

Lindehof
Nazareth
Passaat

In de loop van het jaar worden de resterende verbeterplannen van de locaties toegevoegd.

Verbeterplannen per locatie 2020

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures