Menu
State-of-the-art centrum voor Geriatrische Revalidatiezorg in stadsregio Eindhoven

State-of-the-art centrum voor Geriatrische Revalidatiezorg in stadsregio Eindhoven

12 december 2019
Categorie: Startpaginanieuws

De allerbeste Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) aanbieden. Dat is de gezamenlijke ambitie van Archipel, Vitalis WoonZorgGroep en het Catharina Ziekenhuis. De komende jaren gaan de drie organisaties daarom intensief samenwerken aan de ontwikkeling van een state-of-the-art centrum dat revaliderende ouderen helpt zo goed en snel mogelijk terug te keren in de maatschappij.

“Ieder jaar groeit het aantal kwetsbare, thuiswonende ouderen in onze maatschappij. Als gevolg daarvan, en van de toenemende behandelmogelijkheden, stijgt ook het aantal ouderen dat op hoge leeftijd revalideert fors (2,4% per jaar),” vertelt Monique Hertogs, bestuurder van Archipel. “Als zorgorganisatie willen we dit groeiend aantal potentiële cliënten helpen zo goed en snel mogelijk te herstellen, door de beste zorg en ondersteuning aan te bieden op de juiste plaats. Daarin zijn we niet alleen, ook Vitalis en het Catharina Ziekenhuis delen deze ambitie. Afzonderlijk hebben we niet voldoende ontwikkelkracht om deze ambitie vorm te geven. Vandaar dat het plan is ontstaan om samen op te trekken in de GRZ. Door te investeren in professionaliteit, innovatie, (thuis) behandeling en samenwerking kunnen we gezamenlijk inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen.”

Meer in de thuissituatie
Het doel van de drie organisaties is om samen een revalidatiecentrum op te zetten voor ouderen in stadsregio Eindhoven. “We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de revalidatiezorg
in de stad en willen die dan ook stateof-the-art aanbieden,” vertelt Inge Fleischeuer, bestuurder van Vitalis. “Momenteel heeft Archipel 65 plaatsen voor revalidatie, Vitalis 90. Deze schaal is voldoende voor de dagelijkse gang van zaken. Maar door onze krachten te bundelen kunnen we stappen maken en de revalidatie een innovatief karakter geven. Ook kunnen we hierdoor samen de positie op de krappe arbeidsmarkt versterken en ons bestaande vastgoed evenwichtiger inzetten.”

“Zowel Archipel als Vitalis vormen voor ons belangrijke samenwerkingspartners,” vult Piet Batenburg, bestuursvoorzitter van het Catharina Ziekenhuis aan. “We zijn dan ook verheugd om dit te intensiveren. Ik zie veel kansen om de revalidatiezorg te versterken, door meer in te zetten op ondersteuning en zorg in de thuissituatie met slimme innovaties bijvoorbeeld, hetgeen zorgt voor een minder grote belasting op de ziekenhuiszorg en een beter en sneller herstel van de cliënt."

Professionals in de lead
Met het benoemen van Ilse Jaspers als directeur/kwartiermaker van de GRZ, is een eerste belangrijke stap gezet. Met haar kennis van de ziekenhuiszorg en enthousiasme vormt zij de aangewezen persoon om uitvoering te geven aan de gezamenlijke ambities met betrekking tot de GRZ. “De uitdaging die voor ons ligt om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren voor deze groeiende doelgroep, is iets waar ik graag een grote bijdrage aan wil leveren. Ik zie veel kansen om de revalidatiezorg in de keten verder te ontwikkelen.

”Monique: “De komende tijd gaan we het plan verder invullen. In het proces worden de professionals nauw betrokken. Zij zijn degenen die het gaan doen en daarom in de lead voor wat betreft het bepalen van de inhoud van de geleverde zorg, de toegang tot de zorg en de verantwoording daarover. We bemerken veel positieve energie om er samen een succes van te maken.”

Gezamenlijke unit
Hoe de samenwerking er over een aantal jaar precies uit zal zien is nog niet 100% duidelijk. De kansen en ontwikkelingen die zich voordoen zullen hierop van invloed op zijn. “Maar de samenwerking tussen ons drie staat vast!” benadrukt Inge. “Momenteel onderzoeken drie werkgroepen hoe de zorg en de bouw van het centrum eruit moeten komen te zien en hoe we het financieel haalbaar kunnen maken.”

Piet: “Het idee is nu om het centrum te vestigen bij het Catharina Ziekenhuis. We willen hier een unit maken waar Archipel en Vitalis een gedeelte van de capaciteit kunnen onderbrengen. Op andere plaatsen zullen zij op inhoud en werkwijze gaan samenwerken. Daarnaast kan in de gezamenlijke unit specialistische ziekenhuiszorg worden ingezet indien nodig. Ilse: “Onze ambities  passen ook goed in de regionale agenda van Brainport. In deze regio gebeurt het, we bevinden ons letterlijk in het broeinest van de technische innovaties. Dat we juist hier een centrum gaan opzetten maakt het extra bijzonder en in mijn ogen ook extra kansrijk!”

In Archipel in het bijzonder #16 december 2019 vindt u het interview met Monique Hertogs, Inge Fleischeuer en Piet Batenburg.

Terug naar overzicht