Menu
Samen innoveren in de zorg

Samen innoveren in de zorg

30 december 2019
Categorie: Startpaginanieuws

Innoveren in de zorg wordt steeds belangrijker. Daarom is vorig jaar het Zorg Innovatie Platform Zuidoost-Brabant opgericht. Hierin werken Archipel, Lunet zorg, Oktober (voorheen RSZK), Vitalis WoonZorg Groep en Centrale24 samen aan nieuwe ontwikkelingen die helpen om de zorg voor de cliënt en het werk van de medewerker beter en slimmer te organiseren.

De gezamenlijke uitdagingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg vormden de belangrijkste aanleiding om een regionale samenwerking op te zetten.“We lopen allemaal tegen dezelfde knelpunten aan: een steeds groter aantal cliënten aan de ene kant en een beperkt aantal ‘plekken’ en handen aan de andere kant,” vertelt Robin Smith, procesbegeleider toegepast onderzoek bij Archipel.

“Om in de toekomst kwalitatieve zorg in de regio te garanderen, is het essentieel om te innoveren. Daarin onderkennen we het belang van regionale samenwerking. De afgelopen jaren is hiervoor al een mooie basis gelegd, doordat we samen zijn gaan nadenken over nieuwe ontwikkelingen buiten de grenzen van de eigen organisatie. De nachtzorg, die we in gezamenlijkheid organiseren, is een voorbeeld van een initiatief dat hieruit is voortgekomen. Met het Zorg Innovatie Platform Zuidoost-Brabant schalen we de samenwerking verder op.”

Co-creatie

In 2018 ondertekenden de vijf zorgorganisaties een intentieverklaring waarmee ze naar elkaar uits raken intensief te gaan samenwerken op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Om de bedachte innovaties uit te voeren is een investeringsfonds opgericht. “Een belangrijk uitgangspunt is dat we met de bedachte innovaties aansluiten bij de praktijk,” vertelt Robin. “Daarom onderzoeken we vooraf welke wensen en behoeften organisaties en hun medewerkers hebben. Op basis daarvan worden nieuwe dingen ontwikkeld, getest en uiteindelijk ingezet. Dit proces vindt plaats aan de hand van co-creatie, waarbij verschillende partijen worden betrokken bij de ontwikkeling en implementatie. Op die manier ontstaan innovaties die ook echt bruikbaar zijn en slaan we direct een mooie brug tussen praktijk en onderzoek.”

Lees hier het hele artikel

Op onze website vindt u nog meer achtergrondinformatie over het Zorg Innovatieplatform en de projecten die we gezamenlijk oppakken met Lunet zorg, Oktober (voorheen RSZK), Vitalis WoonZorg Groep en Centrale24. 

Terug naar overzicht