25 augustus 2020

Nieuwbouw kleinschalige woonvorm Kwadraat geopend

Nieuwbouw kleinschalige woonvorm Kwadraat geopend

Op dinsdag 25 augustus heeft Archipel de kleinschalige woonvorm Kwadraat officieel geopend. De opening van de nieuwbouw aan de Nansenstraat in Woensel, werd op een kleine schaal gevierd zodat we het ‘nieuwe normaal’ met betrekking tot corona in acht konden nemen. Kwadraat is een woonproject dat in nauwe samenwerking is gerealiseerd door investeerder Bucherhornen en wordt gehuurd door Archipel.

Kwadraat heeft appartementen voor 24 mensen. Professionals bieden hier 24 uur per dag gespecialiseerde zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met een indicatie binnen de Wet op de Langdurige Zorg. Het is een gestructureerde én structurerende, veilige, gezellige en herkenbare leefomgeving die huiselijk en alledaags is.

Ondersteuning en begeleiding

Kwadraat is geschikt voor mensen die 24 uur per dag, 7 dagen per week bescherming, verpleging en intensieve geestelijke zorg nodig hebben. Bij alle cliënten van het Kwadraat is er sprake van cognitieve problematiek, mogelijk in combinatie met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen. De betrokkenheid van professionals, mantelzorgers en vrijwilligers is afgestemd op de eigen behoeften en mogelijkheden van cliënten. De ondersteuning is persoonlijk zodat cliënten, ondanks beperkingen, optimaal kunnen meedoen in de maatschappij. Bij Archipel is het bijzonder belangrijk dat cliënten hun leven leiden dat zij wensen, met daarbij de begeleiding die nodig is. Cliënten hebben binnen- en buitenshuis hun individuele structuur en hun eigen dag- en activiteitenprogramma. Een programma dat aansluit bij hun wensen, behoeften en zelfstandigheid: dagelijkse routines en het huishouden, maar ook bewegen, spel en creatieve activiteiten. Indien mogelijk wordt er ook deelgenomen aan buurtactiviteiten.

Wonen en welzijn

Cliënten hebben binnen Kwadraat een zelfstandig appartement dat ze naar eigen smaak kunnen inrichten. Kwadraat vormt een gezamenlijk huishouden met vier huiskamers. Elke huiskamer binnen Kwadraat is een eigen sociotherapeutisch leefmilieu. Dit houdt in dat er een omgeving is gecreëerd die past bij de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënten die er wonen. Ook de medewerkers van de Kwadraat werken op het leefmilieu dat aansluit bij hun kennis en vaardigheden.