1 februari 2022

Kamillehof geopend: gespecialiseerde zorg rondom het levenseinde voor mensen met dementie

Kamillehof geopend: gespecialiseerde zorg rondom het levenseinde voor mensen met dementie

Het levenseinde: het is een thema waar we liever niet te veel bij stilstaan. De meesten van ons zullen de laatste fase van het leven thuis willen doorbrengen, op de plek die vertrouwd voelt. Veel mensen met dementie krijgen rond het levenseinde echter complexe klachten, waardoor thuis sterven niet altijd (meer) mogelijk of wenselijk is. Eind vorig jaar opende Archipel de deuren van een palliatieve afdeling, Kamillehof, speciaal voor mensen met dementie die in de laatste maanden niet meer in de eigen omgeving kunnen verblijven. In Kamillehof vinden zij gespecialiseerde zorg en faciliteiten, waardoor zij op een waardige manier en in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven.

Bundeling van kennis en ervaring
“Zo’n acht jaar geleden zijn we bij Archipel gestart met het bieden van gespecialiseerde zorg rondom het levenseinde,” vertelt geestelijk verzorger Betty, die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de palliatieve zorg binnen de zorgorganisatie. “Voorheen deden we dat op de locatie Ekelhof waar we ook palliatieve bedden hadden voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ruim een jaar geleden is de fysieke locatie Ekelhof opgeheven, maar de wens voor een palliatieve afdeling bleef bestaan. Vooral omdat we alle kwaliteiten hiervoor in huis hebben: de kennis van de zorg rondom het levenseinde en de expertise in de begeleiding van mensen met een verwardheid. Die verwardheid kan ontstaan vanwege dementie, maar ook door een andere hersenziekte. Een reguliere hospice is hier vaak niet op ingericht. Terwijl wij ons door de jaren juist gespecialiseerd hebben in deze vormen van zorg. In Kamillehof brengen we die kennis en ervaring samen.”

“Door het kleinschalige, geborgen karakter van Kamillehof staan we heel dicht bij bewoners en familie. Hierdoor bouw je echt een band op. Bewoners zien zo veel mogelijk dezelfde gezichten. Die herkenbaarheid is heel fijn.”

           - Dianne, contactverpleegkundige

Aansluiten bij het levensverhaal
Betty: “We vinden het belangrijk dat iemand zichzelf kan zijn. Daarom sluiten we zo veel mogelijk aan bij het eigen levensverhaal. Wat heeft iemand nodig, wat vindt hij of zij fijn? En ook: wat kan iemand zelf nog? Bewoners worden waar mogelijk meegenomen in het leven van alledag: boodschappen doen, groenten schoonmaken, vers koken. Net als thuis dus.” “Vaak hebben bewoners maar één of twee uur per dag zorg nodig, de rest draait om welzijn,” vult Henk Olijve, woon(zorg)begeleider aan. “Momenten als samen eten en koken zijn heel waardevol: de geur, de smaak; het zijn herkenbare dingen die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Daarnaast organiseren we allerlei dagbestedingsactiviteiten binnen en buiten Passaat. We proberen zo veel mogelijk mee te bewegen met de (wisselende) behoeften en wensen. Als iemand niet meer naar de huiskamer kan komen, kijken we bijvoorbeeld hoe we het gezellig kunnen maken op de eigen kamer.”

Lees het gehele artikel in Thuis in Eindhoven