Menu

Huntington Cafë

9 mei 2019
Categorie: Startpaginanieuws

Bij Archipel en Land van Horne kunnen cliënten met de ziekte van Huntington (en hun familie) terecht voor ondersteuning, zorg en behandeling. Dit betreft zowel zorg en behandeling aan huis, via de Archipel Polikliniek als ook dagbehandeling of (al dan niet tijdelijke) opname. 

Tijdens onze contacten met cliënten merken we dat er veel behoefte is aan informatie, ondersteuning en lotgenotencontact. Daarom straten wij vanuit Archipel en Land van Horne het Huntington Café. In het Huntington Café wordt iedere keer een ander theam belicht aan de hand van een interview met een deskundige. Voor mensen met de ziekte van Huntington, hun partners en kinderen. Er wordt ruime gelegenheid geboden voor vragen en het delen van ervaringen. 

In 2019 wordt er op de volgende data weer een Huntington Café georganiseerd:

  • Op 11 juni 2019, van 19:00 tot 21:00 uur, locatie Landrijt (Drosserstraat 1, in Eindhoven)
    Onderwerp: Bewindvoering en mentorschap
    Gasten van de avond: Guido Hurkx (bewindvoerder) en Rob van Maurik (mentor)
    Zie uitnodiging, we stellen het op prijs als u zich via een email aanmeldt voor deze avond.
  • Op 8 oktober 2019, van 19:00 tot 21:00 uur, locatie Land van Horne in Nederweert

Meer informatie over Archipel, Land van Horne of de ziekte van Huntington?
Kijk dan op onze website: www.archipelzorggroep.nl/huntington

Terug naar overzicht