10 december 2020

Gezamenlijke wachtlijst: unieke samenwerking met regionale zorgorganisaties

Gezamenlijke wachtlijst: unieke samenwerking met regionale zorgorganisaties
Unieke samenwerking levert snellere en betere plaatsing van zorgcliënten op

Samen met collega-zorgorganisaties Amaliazorg, Ananz, Sint Annaklooster, Joriszorg, Oktober, Valkenhof en Vitalis Woonzorg Groep starten we met een - voor Nederland - unieke samenwerking. We werken met één systeem waarin de vraag naar zorg en ons gezamenlijk zorgaanbod samenkomen. Het doel is om ouderen met een zorgbehoefte zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.

Optimale inzet van beschikbare zorg

De acht klantencentra van de VVT-organisaties (verpleging, verzorging en thuiszorg) zien de vraag naar zorg stijgen. Meer zorgplekken creëren is lastig omdat er een personeelstekort is. Het optimaal inzetten van beschikbare zorgplekken is nu dan ook belangrijker dan ooit. Leegstand van schaarse zorgplekken in de huidige tijd is onacceptabel. Dat vindt ook het CZ zorgkantoor, die de voorbereidingen van dit samenwerkingsproject financieel ondersteunt. 

Eén totaaloverzicht van vraag en aanbod

De samenwerking bestaat uit het overzichtelijk samenbrengen van de vraag en het aanbod van alle acht zorgaanbieders: één regionaal vraag-aanbodsysteem. We kijken over de eigen organisatiegrenzen heen. Hierdoor bieden we sneller en betere zorgoplossingen voor cliënten. We weten welke cliënten er in de regio op een zorgplek wachten, én zien ook welke zorgaanbieder welke bedden beschikbaar heeft. Iedere organisatie houdt wel de regie over de eigen wachtlijst.

Voordelen voor cliënt en zorgaanbieders

Bij plaatsing van cliënten is de noodzaak vaak zo urgent dat ze niet op hun voorkeursplek geplaatst kunnen. Hierdoor is soms een extra verhuizing noodzakelijk. Het nieuwe systeem biedt goede informatie over waar cliënten verblijven terwijl ze wachten op hun plek van voorkeur. Komt er ergens een bed vrij, dan is te zien welke cliënten op die kamer wachten en waar ze nu verblijven. Een ‘slimme plaatsing’ kan betekenen dat met één vrijgekomen bed meerdere mensen geplaatst kunnen worden. Het is ook efficiënter werken met het nieuwe systeem. Cliënten staan nl. niet meer op meerdere wachtlijsten. Hierdoor zijn zorgaanbieders niet voor dezelfde cliënten een zorgplek aan het zoeken. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat er inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod op regionaal niveau. Dit levert belangrijke managementinformatie op, op basis waarvan deelnemers op een goede manier beleid en of afspraken kunnen maken.

Corona als stroomversneller

Na het uitbreken van het coronavirus zetten veertien zorgorganisaties en ziekenhuizen in Eindhoven en omgeving het Regionaal Aanmeld Centrum (RAC) op. Met als doel een betere doorstroom van COVID-patiënten vanuit de ziekenhuizen naar andere zorginstellingen. Tijdelijk vond er een centrale toewijzing van cliënten plaats. Deze intensieve samenwerking verliep erg soepel en vandaar dat de bestuurders besloten om door te pakken. Na krap zes maanden werken de zorgaanbieders vanaf nu allemaal vanuit één en hetzelfde vraag-aanbodsysteem.

Bekijk hier de video over het systeem