Menu
Eerste Prezo dementie op jonge leeftijd-keurmerk voor Archipel Landrijt

Eerste Prezo dementie op jonge leeftijd-keurmerk voor Archipel Landrijt

19 juni 2018
Categorie: Startpaginanieuws

Vorige week heeft Archipel Landrijt de audit voor het keurmerk 'Prezo dementie op jonge leeftijd' met goede resultaten afgerond. Archipel wordt daarmee als eerste organisatie in Nederland voorgedragen aan de commissie voor toekenning van het keurmerk 'Prezo dementie op jonge leeftijd'. Het mooie resultaat is door het team behaald door continue te blijven werken vanuit het cliëntperspectief: de cliënt is duidelijk in regie. Op deze wijze is op alle zeven kernwaarden die zijn gedefinieerd in het keurmerk Prezo goed gescoord.

Het team binnen Landrijt zorgt er goed voor dat dat de eigenheid van een cliënt wordt geborgd, dit in relatie tot het wonen in een groep.  De consistentie van goede zorg komt ook terug in de feedback van de mantelzorgers. Ook is het team er in geslaagd om de kwaliteits- en verbetercyclus goed te doorlopen en de cirkels rond te maken. Het team heeft er hard voor gewerkt en kunnen met recht trots zijn op de goede resultaten die zij in de audit hebben gehaald. 

Ontwikkeling keurmerk
Het keurmerk is specifiek voor deze bijzondere doelgroep ‘jonge mensen met dementie’ ontwikkeld. Leden van het Kenniscentrum Dementie, waaronder Archipel, en de organisatie Perspekt hebben in het ontwikkeltraject nauw samengewerkt met mantelzorgers om zo tot een goed keurmerk te komen. Het keurmerk beschrijft waar jonge mensen met dementie op jonge leeftijd en hun omgeving op mogen rekenen qua zorg en ondersteuning. In Prezo zijn hiervoor zeven kernwaarden geformuleerd: plezier, veiligheid, ruimdenkendheid,  vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid.

 

Terug naar overzicht