16 maart 2021

Bestuurder Archipel naar Savant

Bestuurder Archipel naar Savant

Monique Hertogs, lid van de Raad van Bestuur bij Archipel, heeft aangegeven dat zij in juni 2021 een volgende stap in haar carrière wil zetten. Dat zal zij doen als bestuurder bij Savant. Monique heeft ruim 13 jaar gewerkt bij Archipel, eerst als directeur en de laatste vier jaar als lid van de Raad van Bestuur. Bij Archipel heeft zij het Kenniscentrum vormgegeven. In het Kenniscentrum wordt gespecialiseerde zorg, behandeling en begeleiding geboden aan mensen met een bijzonder ziektebeeld. Te denken aan de ziekte van Huntington, Korsakov en dementie op jonge leeftijd. Daarnaast heeft Monique een grote bijdrage geleverd in de omslag van de besturingsvisie naar het ‘Rijnlands model’, waarbij de professionals eigenaarschap hebben over hun werk zodat bewoners en cliënten de regie over hun eigen leven zoveel als mogelijk kunnen behouden.

Archipel wenst Monique heel veel succes en werkplezier in haar nieuwe functie als bestuurder van Savant. En feliciteert Savant van harte met het binnenhalen van deze ervaren bestuurder.

Archipel beraadt zich op korte termijn over de te nemen stappen die continuïteit van zorg, organisatie en bestuur waarborgen. Hierin worden ook de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad gekend.