26 januari 2021

Archipel start op 2 februari met vaccineren bewoners

Archipel start op 2 februari met vaccineren bewoners

Archipel start op 2 februari met vaccineren bewoners
Archipel begint volgende week dinsdag met het inenten van haar cliënten tegen het coronavirus. Deze kwetsbare ouderen vormen de eerste groep, na het zorgpersoneel, die een vaccinatie krijgen. We verwachten bij die inentingsronde tussen de 600 en 700 cliënten te vaccineren met het Pfizer-vaccin.

De operatie neemt ongeveer een week in beslag. De vaccins worden op 1 en 2 februari geleverd. Bij iedere locatie is een medische koelkast aanwezig waarin de vaccins worden opgeslagen. Het vaccineren gebeurt zoveel mogelijk in de woonkamers binnen de locaties. 

Voordat de bewoners worden gevaccineerd, worden zij gecontroleerd om zeker te zijn dat ze in goede conditie verkeren. Na afloop van de inenting worden de cliënten gemonitord, als er door het vaccin bijwerkingen optreden gebeurt dat snel na de inenting. 

Prikteams
Om alles goed te laten verlopen worden de prikken gegeven door zogenaamde ‘prikteams’. Dat zijn verpleegkundigen die onder toeziend oog van een arts de handelingen verrichten. De arts is daarbij degene die de gezondheid van de ouderen controleert voor ze gevaccineerd worden.

Mochten er meer vaccins zijn geleverd dan dat we cliënten kunnen inenten, dan zorgen we ervoor dat deze vaccins ten goede komen aan mensen die ze nodig hebben. Dat kunnen zorgmedewerkers zijn die nog niet aan de beurt zijn bij de GGD, maar ook bewoners die door de huisarts gevaccineerd worden.