Menu

Evaluatie bezoek

We zijn erg blij dat er onder voorwaarden weer bezoek plaats kan vinden. Omdat het voor iedereen nog zoeken is hoe dit vorm te geven - rekening houdend met medemenselijkheid én veiligheid - horen we graag van u hoe u het bezoek ervaren heeft. Uw reactie kunnen we dan gebruiken om er van te leren.