Menu

Maatregelen rondom corona-virus bij Archipel

U kunt nu bij veelgestelde vragen kijken voor meer praktische informatie over de maatregelen die Archipel neemt tegen het corona-virus.

Veelgestelde vragen

In de nieuwsbrief Archipel Actueel vindt u per locatie wat de actuele stand van zaken is m.b.t. de maatregelen die wij als organisatie nemen maar ook wat er op de locatie waar uw naaste verblijft allemaal wordt gedaan en georganiseerd om het zo prettig mogelijk te maken voor alle bewoners.

Update 27 maart
Deze week is helaas een aantal cliënten bij Archipel positief getest op het corona-virus. In Gagelbosch 1 cliënt, in Dommelhoef 1 cliënt en in Akkers (Nuenen) 3 cliënten. De betreffende cliënten worden in isolatie verzorgd en verpleegd. Onze medewerkers zijn geïnstrueerd en werken volgens de protocollen.

De Raad van Bestuur, Katinka van Boxtel, vertelt in een video-bericht, mantelzorgers over hoe deze week is verlopen in de verpleeghuizen.

Update 26 maart

Studio040 doet een oproep: Sinds vorige week kunnen cliënten van o.a. Archipel locaties geen familie, vrienden of buren meer ontvangen voor een praatje of een kopje koffie. Studio040 wil deze mensen maar ook ouderen in de stad die nu niet meer de deur uit kunnen een hart onder de riem steken. Ze het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan.

 • Hoe? Door familie en buurtgenoten op te roepen een videoboodschap van 25 seconden in te spreken op hun telefoon of tablet. Deze moet dan wel horizontaal worden gehouden in verband met het beeldmateriaal.
 • Wat? Doe de groeten, laat een tekening zien of een foto, zing een liedje of zeg gewoon iets liefs! Stuur dan je boodschap naar hartvoorjou@studio040.nl

Wij bundelen de boodschappen en zenden ze dagelijks uit op het tv-kanaal van Studio040 zodat eenzame mensen weten dat ze niet alleen staan en dat er aan ze wordt gedacht! #Hartvoorjou!
Disclaimer: met het aanleveren van je video geef je Studio040 toestemming om deze te verspreiden op:
het tv-kanaal van Studio040, www.studio040.nl, YouTube, Facebook, Instagram.

Update 25 maart
Archipel heeft nieuwsbrieven voor familie van cliënten gemaakt, U kunt in de Archipel Actueel nieuwsbrief per locatie lezen wat de actuele stand van zaken is m.b.t. de maatregelen die wij als organisatie nemen maar ook wat er op de locatie waar uw naaste verblijft allemaal wordt gedaan en georganiseerd om het zo prettig mogelijk te maken voor alle bewoners. U vindt de nieuwsbrieven aan de rechterkant van deze pagina.

Update 24 maart
Op maandag 16 maart hebben wij de deuren van onze locaties moeten sluiten op dringend advies van de Veiligheidsregio, Daarbij baseren wij ons op de maatregelen die het kabinet eerder afkondigde met als einddatum 6 april. Wij begrijpen dat het sluiten van de deuren een enorme impact heeft. Het niet kunnen bezoeken van uw naaste is enorm zwaar. WIj willen graag mededeken dat de huidige bezoekersregeling in principe tot 6 april geldt. Rond die datum gaan we met de informatie die actueel is een nieuwe afweging maken. We zijn daarbij mede afhankelijk van de besluiten in de Veiligheidsregio en die van het kabinet. U wordt hierover z.s.m. geïnformeerd.

Update 20 maart, 17.30 uur
Een video-boodschap van Archipel bestuurder Eppie Fokkema. Hoe gaat het met de cliënten in het verpleeghuis?

Update 16 maart, 15.15 uur

We sluiten de deuren van alle locaties

Vandaag is door de Veiligheidsregio besloten dat verpleeghuisorganisaties hun deuren moeten sluiten voor bezoekers. Dit betekent dat u tot nader order uw dierbare niet meer kunt bezoeken. Een maatregel waarvan we beseffen dat deze zeer ingrijpend is voor onze cliënten en u als verwant. Maar we realiseren ons dat we niet anders kunnen, de gezondheid van cliënten en medewerkers gaat boven alles. Onze medewerkers zullen er de komende weken alles aan doen om nóg een stapje extra te zetten om de dagen van uw dierbare zo fijn mogelijk te laten verlopen. We verzoeken u ons zoveel mogelijk te helpen en de onderstaande maatregelen te respecteren.
Per direct en tot nader order gelden de volgende (voorzorgs)maatregelen:

Voor alle locaties geldt:

 • Niemand mag de locatie in of uit, met uitzondering van zorgmedewerkers;
 • Cliënten blijven zoveel mogelijk op eigen afdeling;
 • Verzorging vindt plaats in de eigen kamer of het eigen appartement;
 • Cliënten kunnen, waar mogelijk, contact houden met de buitenwereld per telefoon, maar ook via beeldbellen. We ondersteunen de cliënten die daar hulp bij nodig hebben.

In geval van een terminale zorgsituatie is bezoek zeer beperkt mogelijk indien de bezoeker niet hoest, luchtwegklachten of koorts heeft. Dit bezoek altijd in overleg met de arts van de afdeling. Verdere maatregelen en services die voor onze cliënten of medewerkers van belang zijn, worden intern gecommuniceerd.

Samen zetten we de schouders eronder om deze ingrijpende tijd zo goed mogelijk door te komen.

Update 15 maart, 10.00 uur
Heel Nederland is verzocht tot sociale onthouding tot en met 31 maart. 

Dit betekent voor Archipel:
Bezoek: wij verzoeken familie, vrienden en kennissen van onze cliënten dringend om bezoek tot het noodzakelijke te beperken en met maximaal één persoon per dag op bezoek te komen. Bezoek wordt gevraagd om met de bewoner op de kamer te blijven, dus niet in de huiskamer plaats te nemen.

Indien men verkoudheids-, luchtwegklachten of koorts heeft, of een risicogebied bezocht heeft of contact heeft gehad met een persoon die positief getest is op het virus mag men niet op bezoek komen.

Attendeer familieleden om (indien mogelijk) op een andere manier contact te onderhouden.

Cliënten kunnen tot en met 31 maart niet mee met familie naar huis. Voor een wandelingetje mogen bewoners - indien hun gezondheid het toelaat - naar buiten. Daarbij worden bezoekjes aan supermarkten/eetgelegenheden e.d. vermeden. Cliënten volgen de dagbesteding die wordt aangeboden in zeer kleine groepen. 

Update 12 maart, 15.00 uur
Noord-Brabant is verzocht tot sociale onthouding tot en met 16 maart. Wij verzoeken daarom familie, vrienden en kennissen van onze cliënten dringend om bezoek zoveel mogelijk te beperken en met maximaal één persoon tegelijkertijd op bezoek te komen.

Heeft u vragen over een situatie op een locatie, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende locatie en te vragen naar de teamondersteuner. Zij zullen ervoor zorgen dat uw vraag op de juiste plaats terecht komt en zo spoedig mogelijk wordt beantwoord. 
========================================================================================
Update 11 maart, 17.30 uur
Bij Archipel, in de locatie Berkenstaete in Son en Breugel is één coronabesmetting vastgesteld. De cliënt is enkele dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis en is daar positief getest. De cliënt wordt momenteel in isolatie verpleegd in het ziekenhuis. In Berkenstaete worden de overige bewoners op de normale manier zorg en (kleinschalige) welzijnsactiviteiten geboden.
==========================================================================================
Update 11 maart
Naar aanleiding van de persconferentie over de situatie en aanpak voor Brabant die gisteren plaats heeft gevonden, informeren wij u hier over de maatregelen die ons als Archipel raken. Brabant roept op tot zeven dagen sociale onthouding. Dit houdt in dat we bij Archipel alle gezamenlijke activiteiten voor medewerkers en bewoners vanaf heden tot en met aanstaande maandag zeer beperken of annuleren.

Dit betekent dat we de volgende maatregelen nemen:

 • Alle scholingen worden geannuleerd
 • Externe dagbesteding en dagbehandeling wordt geannuleerd
 • Interne dagbesteding voor interne bewoners gaat door in kleine(re) groepen
 • Therapie met meerdere mensen in een ruimte voorkomen
 • Niet cliënt gebonden bijeenkomsten/vergaderingen/overleggen annuleren
 • Gasterij is gesloten voor externe cliënten, afhalen is wel mogelijk
 • Gasterij is wel open voor interne bewoners en medewerkers van Archipel

Let wel; we maken hierbij altijd de afweging wat noodzakelijk is voor het bieden van verantwoorde zorg. Ook zullen we creatief denken en kijken of bepaalde zaken bijvoorbeeld telefonisch kunnen plaatsvinden.
===========================================================================================
Update dinsdag 10 maart

Op vrijdag 6 maart heeft de RIVM voor de inwoners van Noord-Brabant de richtlijnen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Zij adviseren bij klachten aan de luchtwegen (verkoudheid en hoesten) of koorts zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga met deze klachten niet naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.  Daarop hebben alle Brabantse zorgorganisaties in overleg met het RIVM/VWS/GGD een aantal richtlijnen opgesteld voor bezoekers/familie, vrijwilligers en medewerkers. Hieronder staan onze richtlijnen per doelgroep beschreven:

Bezoekers/familie

We attenderen bezoekers op hun eigen gezondheid en verzoeken hen bij hoest óf verkoudheid óf koorts óf andere griepverschijnselen de locatie (tijdelijk) niet te bezoeken. Verder verzoeken wij bezoekers hun handen bij binnenkomst goed te wassen en verstrekken we extra desinfecterende lotions zodat zij hun handen goed kunnen ontsmetten. Op deze manier hopen wij onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus.

Medewerkers/vrijwilligers

Voor onze medewerkers hanteren we de aanvullende richtlijn door het RIVM in samenwerking met Actiz is geformuleerd. Een aanvullende richtlijn om de continuïteit van zorg voor de cliënten te waarborgen, zorg aan ouderen en chronisch zieken moet verleend kunnen blijven worden. Medewerkers komen alleen niet werken als er sprake is van én hoest én verkoudheid én koorts.

Hygiënerichtlijnen voor iedereen

Om de veiligheid van onze cliënten en de inzet van de medewerkers te optimaliseren hanteren we de RIVM-richtlijnen. Deze zijn:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Gebruik beschermende jasjes in de zorg alleen bij zorgactiviteiten bij de cliënt. Doe ze daarna uit;
 • Geef geen handen.

Verder verwijzen we naar een speciale vraag en antwoordpagina op de website van het RIVM, naar GGD Zuidoost-Brabant (088 0031 111). De GGD krijgt veel vragen van bezorgde mensen. Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt. Vragen van artsen worden met voorrang beantwoord. U kunt ook bellen naar het nationale telefoonnummer (0800-1351) voor de meeste actuele informatie.

=======================================================================================
Update 6 maart 2020
Graag informeren wij u over welke maatregelen we bij Archipel treffen ten aanzien van het corona-virus. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt om het welzijn van uw verwant nu het virus ook in Nederland is aangetroffen.

Onze medewerkers en vrijwilligers houden zich dag in dag uit bezig met de zorg, behandeling en het welzijn van veel kwetsbare ouderen en mensen met een chronische aandoening. Er is ons alles aan gelegen om cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo gezond mogelijk te houden. Wij houden de berichtgeving over het corona-virus dan ook goed in de gaten. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD hebben de regie in Nederland wat betreft de aanpak van virusbestrijding. Vanuit Archipel onderhoudt de Werkgroep Infectiepreventie & Hygiëne nauw contact met de GGD.

Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen voor (hand)hygiëne, dit is standaard bij virusbestrijding. Mocht er sprake zijn van een verdenking van een besmetting dan handelen de specialisten ouderengeneeskunde en zorgteams van Archipel volgens een protocol en is er afstemming en samenwerking met de GGD. Dit gebeurt op een zelfde manier als bij andere infecties of verspreiding van een virus. Verder verstrekken we extra desinfecterende lotions zodat ook bezoekers hun handen goed kunnen ontsmetten. We attenderen bezoekers op hun eigen gezondheid en verzoeken hen bij het hebben van griepverschijnselen de locatie (tijdelijk) niet te bezoeken. Op deze manier hopen wij onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus.