Ga hier naar de veelgestelde vragen over de maatregelen tegen het corona-virus 

Bekijk de video's die terugblikken op de afgelopen periode:
Hartverwarmende acties
Deuren van het verpleeghuis gesloten, een terugblik

Lees de persoonlijke verhalen van mantelzorgers in het mantelzorgmagazine

Lees de ervaringen van medewerkers in de verpleeghuizen:
Het verhaal van Mariëtte, bedrijfspsycholoog
Het verhaal van Irma, woonondersteuner
Het verhaal van Stefan, verzorgende IG
Het verhaal van Hella, revalidatieverpleegkundige
Het verhaal van Lisa, woonbegeleider
Het verhaal van Mariska, verpleegkundige
Het verhaal van Sandy, verpleegkundige i.o.
Het verhaal van Ans, verzorgende IG
Het verhaal van Greet, contactverpleegkundige
Het verhaal van Wendy, horecamedewerker
Het verhaal van Hanny, contactverzorgende
Het verhaal van Lia, medewerker telefooncentrum
Het verhaal van Rose, medewerker dagbesteding
Het verhaal van Anja, contactverzorgende
Het verhaal van Marlous, contactverzorgende en verpleegkundige i.o.
Het verhaal van Tamara en Anke, programmaregisseurs dagbesteding
Het verhaal van Helmi en Daniëlle, medewerkers dagbesteding
Het verhaal van Mark, medewerker technische dienst
Het verhaal van Josca, contactbegeleider woonzorg

Corona-virus bij Archipel

Veelgestelde vragen

U kunt bij veelgestelde vragen kijken voor meer praktische informatie over de maatregelen die Archipel neemt tegen het corona-virus. Staat uw vraag er niet bij en betreft het wel een algemene vraag, dan kunt ook telefonisch contact opnemen met ons Archipel Servicepunt op 040 264 64 64. 

Updates 

Update 19 oktober
In deze wekelijkse update moeten we helaas laten weten dat het aantal besmettingen ook binnen Archipel oploopt. Er zijn momenteel op vier locaties besmettingen:

 • In Gagelbosch zijn van de negen besmette cliënten helaas drie cliënten overleden. Er zijn geen besmettingen meer bij gekomen. Het huidige aantal besmettingen is nu zes.
 • In Ekelhof zijn er vijf besmettingen. De cliënten met een corona-besmetting wonen allemaal op één afdeling. 
 • In Fleuriade waren zeven besmettingen, waarvan één cliënt helaas is overleden. Momenteel zijn er zes cliënten besmet met het corona-virus, woonachtig op één afdeling.
 • In Nazareth wonen er zes cliënten die besmet zijn. De cliënten met een corona-besmetting wonen verspreid over meedere afdelingen. 
 • De cliënt die in Akkers besmet was met het virus is gelukkig hersteld. 

Update 12 oktober
Helaas volgt Archipel de landelijke lijn. Er zijn op vier locaties besmettingen. In Gagelbosch is het aantal besmette cliënten toegenomen tot negen cliënten. In Gagelbosch zijn de cliënten in hun eigen appartement in quarantaine. In Ekelhof zijn er er momenteel vijf besmettingen, in Fleuriade zijn er vier bewoners besmet en in Nazareth twee. Bij de laatstgenoemde drie locaties wonen de besmette bewoners allemaal op dezelfde afdeling. De getroffen afdelingen zijn in quarantaine. Onze medewerkers verzorgen alle cliënten met liefde en aandacht.
We raden u af om op bezoek te komen op deze afdelingen. Als u toch graag komt, dan bent u van harte welkom. U bent wel verplicht om de beschermende middelen te dragen die u bij binnenkomst krijgt van onze medewerkers. 

Update 5 oktober
In lijn met het landelijke besluit, willen wij u dringend adviseren om een mondneuskapje te dragen als u bij op bezoek komt bij uw familielid, vriend(in) of kennis die bij Archipel verblijft. In ieder geval in de volgende ruimtes:

 • bij de InfoBalie/receptie,
 • in de Gasterij, als u loopt of staat,
 • in liften, 
 • op de afdeling in de woonkamer en algemene ruimtes.

Als u samen met uw naaste in zijn of haar eigen kamer/appartement bent én u kunt goed de 1,5 meter afstand van elkaar goed houden, dan kunt u het kapje afzetten. Kunt u de 1,5 meter afstand niet houden, dan vragen wij u om het mondneuskapje op te houden. 

Landelijke richtlijnen
We vragen u een mondneuskapje te dragen omdat wij bewoners, cliënten, medewerkers en u als bezoeker graag zo goed mogelijk willen beschermen tegen het coronavirus. We proberen besmettingen tegen te gaan door ons met elkaar aan de algemene, landelijke richtlijnen te houden. Het blijft het erg belangrijk om eraan te blijven denken dat u 1,5 meter afstand houdt van elkaar. We begrijpen dat dit moeilijk is, maar het is heel belangrijk.  

Chirurgisch mondneuskapje is veiliger
We adviseren u een chirurgisch wegwerp-mondneuskapje te dragen. Deze zijn veiliger dan een stoffen mondkapje. Dit kapje kunt u drie uur achter elkaar ophouden. Daarna gooit u deze weg. Zorg ervoor dat u het kapje niet aanraakt.  Doet u dit per ongeluk toch, ontsmet dan uw handen. Heeft u zo’n chirurgisch mondneuskapje niet, dan kunt u deze bij de InfoBalie op de locatie die u bezoekt verkrijgen.

U zult ook de medewerkers vanaf heden preventief een mondneuskapje zien dragen, bijvoorbeeld buiten de afdelingen om en in de Gasterij.

Besmettingen
Binnen Archipel is er momenteel één cliënt besmet met het coronavirus in Akkers (Nuenen) en zes cliënten in Gagelbosch (Eindhoven). In Gagelbosch blijven de cliënten die zijn besmet in hun eigen appartement in quarantaine. 

Update 29 september
Het aantal besmettingen in Nederland loopt op. Gelukkig zijn er in onze locaties momenteel zeer weinig besmettingen van bewoners en medewerkers. Het kabinet heeft landelijk extra maatregelen aangekondigd die ingaan op 29 september vanaf 18:00 uur. Ook wij moeten enkele maatregelen toepassen, zodat bewoners en medewerkers zo veilig mogelijk kunnen blijven wonen en werken in onze locaties. Lees hieronder de maatregelen.

Bezoekers zonder klachten zijn welkom!
Het goede nieuws is dat bezoekers nog steeds van harte welkom zijn. Heel belangrijk bij het bezoeken van onze locaties blijft dat u als bezoeker geen klachten heeft en dat u de controle-vragen met ‘NEE’ kunt beantwoorden. Bekijk de controlevragen bij bezoek aan een Archipel locatie.

Per bewoner mogen maximaal drie personen tegelijk op bezoek
Bij voorkeur vindt het bezoek plaats in de eigen kamer of appartement van de bewoner. In de huiskamers van de woongroepen mogen in totaal maximaal 3 bezoekers tegelijk. Dit aantal geldt voor alle bewoners in de groep samen. Zodra dit aantal is bereikt, vragen we het bezoek voort te zetten in de kamer van uw verwant of in de Gasterij. In de Gasterij houden wij ons aan de regels die voor de horeca gelden. Dat betekent dat maximaal 30 personen zijn toegestaan en wij aan gasten vragen een controle-vragenlijst in te vullen.

Samen sterk tegen corona
Wij hadden graag gewild dat deze extra maatregelen niet nodig waren geweest maar we kunnen onze ogen natuurlijk niet sluiten voor de actuele situatie. Alleen samen kunnen ervoor zorgen dat bewoners en medewerkers veilig blijven. De maatregelen gaan in op dinsdag 29 september om 18:00 uur en gelden in principe voor drie weken tot 20 oktober. Daarna besluit het kabinet of de maatregelen weer versoepeld kunnen worden of dat deze nog langer effectief blijven.

Update 17 september
Na ruim vier coronavrije maanden is in de afgelopen dagen duidelijk geworden dat er helaas een aantal medewerkers en bewoners besmet is geraakt met het corona-virus. Het gaat tot nu toe om één cliënt en drie medewerkers van Archipel Akkers in Nuenen en om een bewoner van Archipel Fleuriade in Eindhoven. De betrokkenen zijn geïnformeerd en passende maatregelen zijn getroffen. Voor overige bewoners verandert er tot op heden niets. Archipel volgt het coronaprotocol en de richtlijnen van het RIVM en de GGD.  Het bezoeken van de afdelingen is toegestaan maar wordt afgeraden, bezoekers zijn verplicht mondkapjes te dragen. De coördinatieteams op locatie zijn druk doende met alles in goede banen te leiden.

Update 15 juli
Welkom! Vanaf vandaag, woensdag 15 juli, zijn alle Archipellocaties voor iedereen weer open. Als u ons bezoekt, herkent u ook ‘het nieuwe normaal’ binnen onze locaties. We proberen u op een veilige en verantwoorde manier te ontvangen. In de video 'Deuren van het verpleeghuis gesloten, een terugblik' blikken terug op de heftige corona-periode voor zowel bewoners en hun naasten als onze medewerkers en vrijwilligers. We waarderen ieders inzet, geduld en betrokkenheid. Dankzij de lieve acties die voor onze bewoners en medewerkers werden georganiseerd, werd de coronacrisis wat draaglijker. Bijzonder bedankt en graag tot ziens in een van onze locaties! 

Update 1 juli
Op alle Archipellocaties zijn de deuren weer geopend voor bezoek. Familieleden en vrienden van de bewoners worden feestelijk onthaald. 

Samen met de Centrale Cliëntenraad, de Vrijwilligersraad en de Ondernemingsraad blikken we kort terug en kijken we vooruit nu de deuren weer zijn geopend in dit video-bericht

locatie-open-BS.jpg

Update 30 juni
De persconferentie van 24 juni bracht heel goed nieuws! De verpleeghuizen mogen weer
open. Heel fijn dat de cliënten weer onbeperkt bezoek mogen ontvangen. Bij Archipel laten we
deze versoepeling voor bezoek direct per 1 juli ingaan op alle locaties.

Natuurlijk moeten we ons wel houden aan de landelijke afspraken, deze zijn ook te lezen in de flyer:
• We houden 1,5 meter afstand van elkaar. U kunt een mondkapje krijgen als u vooraf al
weet dat u de 1,5 meter afstand niet kunt borgen bij uw naaste,
• we wassen vaak en goed onze handen,
• we komen niet naar de locatie als we gezondheidsklachten hebben zoals hoesten,
niezen, koorts of wachten op de uitslag van een corona-test,
• als u bij ons op de locatie binnenkomt, dan schrijft u uw naam, telefoonnummer en de
naam van degene bij wie u op bezoek gaat op het daarvoor bestemde briefje (nodig
voor eventueel contact onderzoek).

Daarnaast vragen wij u de aanwijzingen in de locatie te volgen. Deze zijn met posters en
stickers aangegeven.

Corona-virus toch op de afdeling? Bezoek tijdelijk niet mogelijk
Er is één beperking: als er op een afdeling een cliënt verdacht is van het corona-virus, dan gaat
de afdeling op slot. Bezoek is dan tijdelijk niet mogelijk. We stellen u als eerste contactpersoon
daar natuurlijk zo snel mogelijk van op de hoogte maar het kan dus helaas wel voorkomen dat
u voor een dichte deur staat. Waarvoor onze excuses, we rekenen hierbij op uw begrip.

Vertrouwen
We rekenen er ook nu weer op dat u uw eigen verantwoordelijk neemt en zich houdt aan de
bovengenoemde, algemene geldende afspraken. Herinner elkaar aan dat we 1,5 meter afstand
houden. Zo kunnen we de locaties open houden voor bezoekers. Dat is een wens van ons
allemaal.

Update 15 juni

Vanaf 26 mei zijn onze locaties voorzichtig opengegaan voor beperkt bezoek. We hebben veel blije en gelukkige gezichten gezien van de cliënten en hun bezoekers, die na zo’n lange tijd elkaar weer in levende lijve konden ontmoeten. Maar we zijn ons er natuurlijk van bewust dat deze regeling zeer beperkend is. Het kabinet heeft gelukkig bepaald dat de regeling na 15 juni enigszins wordt versoepeld.

Voor Archipel betekent dit dat vanaf 16 juni, doch uiterlijk 22 juni:
- meerdere (vooralsnog twee) bezoekers per cliënt per keer welkom zijn, wél nog altijd op afspraak,
- per locatie wordt gekeken naar hoeveel keer per week bezoek mogelijk is,
- per locatie wordt gekeken hoe lang het bezoek mag duren,
- het mogelijk is om met uw naaste te gaan wandelen,
- de algemene corona-maatregelen worden opgevolgd (waaronder 1,5 meter afstand).

Deze versoepeling is afgestemd met de cliëntenraden en geldt in ieder geval tot 1 juli. Of en wanneer we daarna verder versoepelen is afhankelijk van de situatie eind juni.

Vertrouwen
We rekenen er ook nu weer op dat u uw eigen verantwoordelijk neemt en de algemene geldende richtlijnen en afgesproken maatregelen m.b.t. deze bezoekregeling opvolgt. We zien dat dit op nu goed gaat waardoor we met vertrouwen naar de volgende fase van versoepeling van de bezoekregeling kunnen gaan. We blijven erop vertrouwen dat u de richtlijnen opvolgt en ons en uw naaste helpt om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
Wanneer het ons samen lukt om de bezoekregeling verantwoord en veilig vorm te geven, kunnen we deze steeds verder verruimen. Dat is een wens van ons allemaal.

Coördinatieteam organiseert op locatie
Het coördinatieteam laat u weten hoe de versoepelde regeling er precies uitziet op de
betreffende locatie. Indien er op een locatie sprake is van besmetting (of verdenking van
besmetting) met het corona-virus, dan kan de bezoekregeling weer worden aangescherpt.

Update 3 juni
Van de vaste bezoekers krijgen we regelmatig de vraag of zij met hun naaste naar buiten mogen voor een wandeling. Het weer van de afgelopen dagen nodigt daar ook zeer toe uit. Helaas kunnen we dit nog niet toestaan. Als alles goed blijft gaan, is dit een versoepeling die per 15 juni in zal gaan. Vanaf dan kunt u uw naaste weer meenemen voor een wandeling. Tot die tijd vinden er alleen wandelingen plaats onder begeleiding van een professional of vaste vrijwilliger.

Update 25 mei
Vanaf dinsdag 26 mei gaan de deuren van de Archipellocaties voorzichtig en gecontroleerd weer open, in ieder geval daar waar geen besmettingen zijn én de locatie voldoende voorbereid is *. Voor iedereen heel goed nieuws maar ook spannend. We hopen u of iemand van uw familie snel te mogen ontvangen. Om bezoek in goede banen te kunnen leiden, is een bezoekregeling opgesteld. Deze is o.a. in samenspraak met de centrale cliëntenraad en op basis van richtlijnen van het RIVM en brancheorganisatie Actiz tot stand gekomen. 

We doen het samen
Wij hopen dat het voor alle betrokkenen een prettige ervaring zal zijn om elkaar weer te zien na zo’n lange tijd. Het zal echt wel even wennen zijn; voor zowel cliënten, bezoekers als medewerkers. We gaan de bezoekregeling uiteraard evalueren en stellen deze bij waar nodig en op basis van de landelijke richtlijnen.

Vertrouwen
Het weer gecontroleerd en gefaseerd toelaten van bezoek is een spannende stap. We rekenen er op dat u uw eigen verantwoordelijk neemt en de algemene geldende richtlijnen en de afgesproken maatregelen m.b.t. deze bezoekregeling opvolgt. We vertrouwen er echt op dat u ons en uw verwant helpt, door het opvolgen van de richtlijnen, om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Medewerkers begeleiden u bij het naleven van de maatregelen.

Coördinatieteam organiseert op locatie
U ontvangt van uw coördinatieteam aanvullende informatie rond dit weekend. Daarin staat precies hoe de bezoekafspraken tot stand zullen komen. Belangrijk om te weten is dat zodra er op de locatie één of meerdere verdenkingen van besmetting met het corona-virus zijn, de locatie de bezoekregeling kan aanscherpen.

Wij wensen u en uw naaste(n) een prettig weerzien!

Voorzitter Raad van Bestuur Eppie Fokkema heeft nog een videoboodschap voor u.

Update 20 mei
Vandaag is besloten dat de Archipellocaties vanaf 26 mei weer open gaan voor beperkt bezoek.  In ieder geval op de locaties die voldoende zijn voorbereid én indien er geen corona-besmettingen zijn. Ook al is het bezoek aan richtlijnen gebonden, is het heel fijn dat er eindelijk weer mogelijkheid is om uw naaste live te zien en te spreken.

Per cliënt kan één vaste bezoeker worden aangewezen voor de eerste weken. Deze bezoeker kan alleen komen indien er een afspraak is gemaakt. De eerste contactpersonen krijgen een brief met folder van de Raad van Bestuur van Archipel met daarin belangrijkste richtlijnen van de bezoekregeling. Daarnaast ontvangen zij van de locatie de specifieke werkwijze over hoe een bezoekmoment kan worden gepland. 

Als u op bezoek bent geweest, dan willen we u vriendelijk verzoeken om een korte vragenlijst in te vullen. Op basis van uw ervaringen kunnen we de bezoekregeling verder aanpassen.

We rekenen op ieders eigen verantwoordelijkheidsgevoel om zich aan de richtlijnen te houden en aanwijzingen van medewerkers op te volgen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het corona-virus buiten de locatie blijft en we de bezoekregeling de komende periode hopelijk verder kunnen versoepelen. 

Update 19 mei
Vanavond (19 mei) tijdens de persconferentie vanuit Den Haag zal duidelijk worden of en vanaf wanneer de verpleeghuizen op een gecontroleerde en voorzichtige wijze bezoek weer mogen ontvangen. Archipel is afhankelijk van de landelijke richtlijnen die ook voor ons vanavond pas geheel duidelijk worden. Wel zijn we druk bezig om te kijken op welke wijze wij u als bezoeker weer op een veilige en verantwoorde manier kunnen ontvangen.

Woensdagmiddag 20 mei ontvangt u van Archipel algemene, Archipelbrede informatie over hoe de bezoekregeling in de basis vorm krijgt. Wij vragen u vriendelijk om dat bericht af te wachten, zodat zorgmedewerkers zich bezig kunnen houden met de zorg voor uw dierbare. Voordat u deze algemene informatie heeft ontvangen, heeft bellen naar onze locaties geen zin, omdat we u dan nog niet de juiste informatie kunnen geven. Wij houden u ook via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij danken u voor uw begrip.

Update 11 mei
Vandaag is bekend gemaakt dat de pilotlocatie een locatie van Savant is. Bij Archipel is dus géén locatie waar nu al gestart wordt met een bezoekersregeling. Op basis van de ervaringen bij de 25 pilotlocaties in het land, beslist het kabinet of per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan gaan plaatsvinden. Deze beslissing neemt het kabinet in de week in de week vóór 25 mei.

Contactberoepen: zoland het verbod op bezoek in de verpleeghuizen nog van kracht is, kunnen in de verpleeghuizen de kappers en pedicures nog niet open. Dit om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis alsnog besmet worden.

Helaas zijn er naast in de locaties Akkers (Nuenen), Berkenstaete (Son en Breugel), Nazareth (Best) en Passaat ook in Eerdbrand en Fleuriade cliënten met een besmetting van het corona-virus.

Update 7 mei

Bezoekregeling
Tijdens de persconferentie van 6 mei jl. werd heel kort de bezoekregeling aan verpleeghuizen aangestipt. In de komende twee weken wordt er per regio één pilot gedaan. Daarbij worden voorwaarden gesteld waarvan de resultaten en gevolgen zeer nauw worden bekeken. Aan de hand van deze uitkomsten verwachten we dat eind mei/begin juni de bezoekersregeling wordt aangepast voor alle verpleeghuizen. Hierbij zal bezoek beperkt mogelijk zijn. Naar verwachting zullen we heel voorzichtig, stap-voor-stap de toegang tot de verpleeghuizen mogen verruimen. Bij Archipel zijn we bezig om deze verruiming voor te bereiden zodat we zodra er ‘groen licht’ komt direct de nieuwe regeling in gang kunnen zetten. We doen deze voorbereiding in nauw overleg met de locaties en met de cliëntenraden. Voor meer algemene informatie verwijzen we u graag naar de website van de Rijksoverheid

Contactberoepen 
In de persconferentie van 6 mei jl. werd aangegeven dat mensen die een contactberoep uitoefenen deze weer kunnen opstarten. Voor Archipel is het complex om de kappers en pedicures weer te laten komen werken, want dan laten we direct externen toe op de locatie. Natuurlijk begrijpen wij dat de kapper en/of de pedicure voor veel van onze cliënten erg belangrijk is. Maar ook hierbij willen wij weloverwogen te werk gaan en de maatregelen die per locatie nodig zijn goed voorbereiden. We verwachten u hier volgende week meer over te kunnen vertellen. Komende week (week 20) is de kapper en de pedicure nog niet bij onze locaties aan het werk. 

Update 30 april
Voorzitter Raad van Bestuur Eppie Fokkema heeft een boodschap voor u: bekijkt u hier het filmpje.

Update 20 april
Zaterdag 18 april jl. zond actualiteitenprogramma Nieuwsuur een item uit over het dilemma waar mensen met hun verwant in een verpleeghuis waar corona heerst voor staan: wel of niet je verwant met dementie of andere chronische aandoeningen mee naar huis nemen. Een dochter van een bewoner van onze Archipel locatie Passaat in Eindhoven werd geïnterviewd over hoe zij met deze situatie om wil gaan. 

We staan net als ieder andere organisatie in deze crisis voor een geheel nieuwe situatie, waarin wij ons beleid continu aanpassen op de richtlijnen van RIVM, Actiz (onze branchevereniging) en het Zorgkantoor. Onze medewerkers doen álles wat in hun macht ligt om zieke én gezonde bewoners zo goed mogelijk te verzorgen. Dat doen zij met net zoveel liefde en toewijding als altijd maar dan nu vaak met beschermende kleding en mondkapjes. Wij zien onze medewerkers keihard werken en knokken voor de ouderen in een situatie die niemand ooit eerder heeft meegemaakt of gewend is. Iedere dag opnieuw doen de zorgteams er alles aan om de bewoners gezond te houden of weer beter te maken.

Wij begrijpen echter ook heel goed de twijfel die men als naaste kan hebben. We voelen enorm mee met mantelzorgers die hun naasten nu niet kunnen bezoeken. Wij raden af om je naaste vanuit het verpleeghuis in huis op te nemen, want iemand wordt niet zo maar opgenomen in het verpleeghuis. Onze zorgprofessionals en behandelaars zijn getraind en ervaren om hiermee om te gaan. Maar we begrijpen het ook dat men deze beslissing neemt in de uitzonderlijke tijd waarin wij ons nu met zijn allen bevinden.

In deze specifieke situatie zijn wij in voortdurend overleg met de naasten om de vragen die er leven zo goed mogelijk te beantwoorden. Eén van de vragen die momenteel speelt, is of de kamer van de specifieke bewoner beschikbaar blijft. In principe gaan wij er van uit dat wij de kamer beschikbaar kunnen houden, zo lang deze niet wordt opgeeist door een crisissituatie. Volgens protocol en alle voorschriften, zal deze client bij terugkeer eerst 14 dagen in quarantaine in haar kamer moeten doorbrengen om medebewoners en medewerkers te beschermen. Wij zijn en blijven in gesprek met de naasten voor een goede oplossing in deze kwestie.

Update 16 april
Bij Archipel zijn er momenteel in de locaties Akkers (Nuenen), Berkenstaete (Son en Breugel), Nazareth (Best), Landrijt en Passaat cliënten die positief getest zijn op het corona-virus. Daarnaast verblijven er in Dommelhoef cliënten met het corona-virus op de speciaal ingerichte, isolatie-afdeling voor de regio. 

Vandaag biedt bedrijf Clap de eerste serie van 1200 kaarten aan. Voor iedere Archipel cliënt een hartverwarmende, persoonlijk geschreven kaart als hart onder de riem in deze tijden zonder bezoek van familie of vrienden.

Update 10 april
In de rechterkolom op deze pagina vind u de nieuwsbrief - per locatie - waarin we u vertellen over algemene zaken rondom de maatregelen tegen het corona-virus én over de mooie momenten die we in het verpleeghuis beleven. Onderin de rechtkolom kunt u het weekbericht van de Raad van Bestuur bekijken door op de link te klikken.
Bij Archipel zijn er momenteel in de locaties Akkers (Nuenen), Berkenstaete (Son en Breugel), Landrijt en Passaat cliënten die positief getest zijn op het corona-virus. De cliënt die ziek was in Gagelbosch is gelukkig hersteld. Daarnaast zijn er in Dommelhoef cliënten met het corona-virus op de speciaal ingerichte, isolatie-afdeling voor de regio. 

Update 8 april
Bij Archipel zijn er momenteel in de locaties Akkers (Nuenen), Berkenstaete (Son en Breugel), Landrijt, Gagelbosch en Passaat cliënten die positief getest zijn op het corona-virus. Daarnaast zijn er in Dommelhoef cliënten met het corona-virus op de speciaal ingerichte, isolatie-afdeling voor de regio. De 1e contactpersonen van cliënten van de betreffende afdelingen of locaties zijn hierover geïnformeerd. 

Update 7 april
Bron: Eindhovens Dagblad, Hans Vermeeren: Archipel en Vitalis gaan de komende dagen vierhonderd tablets en iPads verspreiden over de verschillende verzorgingstehuizen in de regio Zuidoost-Brabant. Met deze apparatuur kunnen de bewoners van deze verzorgingstehuizen gaan beeldbellen met hun familieleden, nu die niet op bezoek kunnen komen vanwege de coronamaatregelen. De 400 apparaten zijn belangeloos beschikbaar gesteld aan Archipel en Vitalis en door ASML. Maandag 6 april hebben vertegenwoordigers van beide instellingen de apparaten opgehaald op het kantoor van Brainport Development in Eindhoven. 

Vraag- en aanbodloket
Brainport heeft bemiddeld tussen het high-techbedrijf in Veldhoven en de beide regionale zorginstellingen. Kort na het uitbreken van de coronacrisis en de eerste, beperkte lockdown in Noord-Brabant, is er al een vraag- en aanbodloket geopend op de burelen van Brainport.

Klik hier om het hele artikel te lezen

Update 3 april
In de persconferentie van 31 maart werd door het kabinet aangekondigd dat de huidige maatregelen in ieder geval tot en met 28 april zijn verlengd. De eerste contactpersonen van de cliënten van Archipel hebben hierover een brief ontvangen. Hierin geven we aan dat de landelijke maatregelen de consequentie met zich meebrengen dat de verpleeghuizen ook allemaal gesloten blijven. Een lange periode zonder bezoek aan je naaste in het verpleeghuis. Vanuit Archipel doen we er alles aan om contact, bijvoorbeeld via (video)bellen, post en berichtjes op familienet, mogelijk te maken. Ook maken we wekelijks een nieuwsbrief waarin u toelichting op de maatregelen krijgt, maar ook meer informatie over wat er op de locatie zelf wordt georganiseerd om uw naaste een zo'n leuk mogelijke dag te bezorgen. We hebben ook deze week een video-bericht van de Raad van Bestuur.

Update 27 maart
Deze week is helaas een aantal cliënten bij Archipel positief getest op het corona-virus. In Gagelbosch 1 cliënt, in Dommelhoef 1 cliënt en in Akkers (Nuenen) 3 cliënten. De betreffende cliënten worden in isolatie verzorgd en verpleegd. Onze medewerkers zijn geïnstrueerd en werken volgens de protocollen.

De Raad van Bestuur, Katinka van Boxtel, vertelt in een video-bericht, mantelzorgers over hoe deze week is verlopen in de verpleeghuizen.

Update 26 maart

Studio040 doet een oproep: Sinds vorige week kunnen cliënten van o.a. Archipel locaties geen familie, vrienden of buren meer ontvangen voor een praatje of een kopje koffie. Studio040 wil deze mensen maar ook ouderen in de stad die nu niet meer de deur uit kunnen een hart onder de riem steken. Ze het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan.

 • Hoe? Door familie en buurtgenoten op te roepen een videoboodschap van 25 seconden in te spreken op hun telefoon of tablet. Deze moet dan wel horizontaal worden gehouden in verband met het beeldmateriaal.
 • Wat? Doe de groeten, laat een tekening zien of een foto, zing een liedje of zeg gewoon iets liefs! Stuur dan je boodschap naar hartvoorjou@studio040.nl

Wij bundelen de boodschappen en zenden ze dagelijks uit op het tv-kanaal van Studio040 zodat eenzame mensen weten dat ze niet alleen staan en dat er aan ze wordt gedacht! #Hartvoorjou!
Disclaimer: met het aanleveren van je video geef je Studio040 toestemming om deze te verspreiden op:
het tv-kanaal van Studio040, www.studio040.nl, YouTube, Facebook, Instagram.

Update 25 maart
Archipel heeft nieuwsbrieven voor familie van cliënten gemaakt, U kunt in de Archipel Actueel nieuwsbrief per locatie lezen wat de actuele stand van zaken is m.b.t. de maatregelen die wij als organisatie nemen maar ook wat er op de locatie waar uw naaste verblijft allemaal wordt gedaan en georganiseerd om het zo prettig mogelijk te maken voor alle bewoners. U vindt de nieuwsbrieven aan de rechterkant van deze pagina.

Update 24 maart
Op maandag 16 maart hebben wij de deuren van onze locaties moeten sluiten op dringend advies van de Veiligheidsregio, Daarbij baseren wij ons op de maatregelen die het kabinet eerder afkondigde met als einddatum 6 april. Wij begrijpen dat het sluiten van de deuren een enorme impact heeft. Het niet kunnen bezoeken van uw naaste is enorm zwaar. WIj willen graag mededeken dat de huidige bezoekersregeling in principe tot 6 april geldt. Rond die datum gaan we met de informatie die actueel is een nieuwe afweging maken. We zijn daarbij mede afhankelijk van de besluiten in de Veiligheidsregio en die van het kabinet. U wordt hierover z.s.m. geïnformeerd.

Update 20 maart, 17.30 uur
Een video-boodschap van Archipel bestuurder Eppie Fokkema. Hoe gaat het met de cliënten in het verpleeghuis?

Update 16 maart, 15.15 uur

We sluiten de deuren van alle locaties

Vandaag is door de Veiligheidsregio besloten dat verpleeghuisorganisaties hun deuren moeten sluiten voor bezoekers. Dit betekent dat u tot nader order uw dierbare niet meer kunt bezoeken. Een maatregel waarvan we beseffen dat deze zeer ingrijpend is voor onze cliënten en u als verwant. Maar we realiseren ons dat we niet anders kunnen, de gezondheid van cliënten en medewerkers gaat boven alles. Onze medewerkers zullen er de komende weken alles aan doen om nóg een stapje extra te zetten om de dagen van uw dierbare zo fijn mogelijk te laten verlopen. We verzoeken u ons zoveel mogelijk te helpen en de onderstaande maatregelen te respecteren.
Per direct en tot nader order gelden de volgende (voorzorgs)maatregelen:

Voor alle locaties geldt:

 • Niemand mag de locatie in of uit, met uitzondering van zorgmedewerkers;
 • Cliënten blijven zoveel mogelijk op eigen afdeling;
 • Verzorging vindt plaats in de eigen kamer of het eigen appartement;
 • Cliënten kunnen, waar mogelijk, contact houden met de buitenwereld per telefoon, maar ook via beeldbellen. We ondersteunen de cliënten die daar hulp bij nodig hebben.

In geval van een terminale zorgsituatie is bezoek zeer beperkt mogelijk indien de bezoeker niet hoest, luchtwegklachten of koorts heeft. Dit bezoek altijd in overleg met de arts van de afdeling. Verdere maatregelen en services die voor onze cliënten of medewerkers van belang zijn, worden intern gecommuniceerd.

Samen zetten we de schouders eronder om deze ingrijpende tijd zo goed mogelijk door te komen.

Update 15 maart, 10.00 uur
Heel Nederland is verzocht tot sociale onthouding tot en met 31 maart. 

Dit betekent voor Archipel:
Bezoek: wij verzoeken familie, vrienden en kennissen van onze cliënten dringend om bezoek tot het noodzakelijke te beperken en met maximaal één persoon per dag op bezoek te komen. Bezoek wordt gevraagd om met de bewoner op de kamer te blijven, dus niet in de huiskamer plaats te nemen.

Indien men verkoudheids-, luchtwegklachten of koorts heeft, of een risicogebied bezocht heeft of contact heeft gehad met een persoon die positief getest is op het virus mag men niet op bezoek komen.

Attendeer familieleden om (indien mogelijk) op een andere manier contact te onderhouden.

Cliënten kunnen tot en met 31 maart niet mee met familie naar huis. Voor een wandelingetje mogen bewoners - indien hun gezondheid het toelaat - naar buiten. Daarbij worden bezoekjes aan supermarkten/eetgelegenheden e.d. vermeden. Cliënten volgen de dagbesteding die wordt aangeboden in zeer kleine groepen. 

Update 12 maart, 15.00 uur
Noord-Brabant is verzocht tot sociale onthouding tot en met 16 maart. Wij verzoeken daarom familie, vrienden en kennissen van onze cliënten dringend om bezoek zoveel mogelijk te beperken en met maximaal één persoon tegelijkertijd op bezoek te komen.

Heeft u vragen over een situatie op een locatie, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende locatie en te vragen naar de teamondersteuner. Zij zullen ervoor zorgen dat uw vraag op de juiste plaats terecht komt en zo spoedig mogelijk wordt beantwoord. 
========================================================================================
Update 11 maart, 17.30 uur
Bij Archipel, in de locatie Berkenstaete in Son en Breugel is één coronabesmetting vastgesteld. De cliënt is enkele dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis en is daar positief getest. De cliënt wordt momenteel in isolatie verpleegd in het ziekenhuis. In Berkenstaete worden de overige bewoners op de normale manier zorg en (kleinschalige) welzijnsactiviteiten geboden.
==========================================================================================
Update 11 maart
Naar aanleiding van de persconferentie over de situatie en aanpak voor Brabant die gisteren plaats heeft gevonden, informeren wij u hier over de maatregelen die ons als Archipel raken. Brabant roept op tot zeven dagen sociale onthouding. Dit houdt in dat we bij Archipel alle gezamenlijke activiteiten voor medewerkers en bewoners vanaf heden tot en met aanstaande maandag zeer beperken of annuleren.

Dit betekent dat we de volgende maatregelen nemen:

 • Alle scholingen worden geannuleerd
 • Externe dagbesteding en dagbehandeling wordt geannuleerd
 • Interne dagbesteding voor interne bewoners gaat door in kleine(re) groepen
 • Therapie met meerdere mensen in een ruimte voorkomen
 • Niet cliënt gebonden bijeenkomsten/vergaderingen/overleggen annuleren
 • Gasterij is gesloten voor externe cliënten, afhalen is wel mogelijk
 • Gasterij is wel open voor interne bewoners en medewerkers van Archipel

Let wel; we maken hierbij altijd de afweging wat noodzakelijk is voor het bieden van verantwoorde zorg. Ook zullen we creatief denken en kijken of bepaalde zaken bijvoorbeeld telefonisch kunnen plaatsvinden.
===========================================================================================
Update dinsdag 10 maart

Op vrijdag 6 maart heeft de RIVM voor de inwoners van Noord-Brabant de richtlijnen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Zij adviseren bij klachten aan de luchtwegen (verkoudheid en hoesten) of koorts zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga met deze klachten niet naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.  Daarop hebben alle Brabantse zorgorganisaties in overleg met het RIVM/VWS/GGD een aantal richtlijnen opgesteld voor bezoekers/familie, vrijwilligers en medewerkers. Hieronder staan onze richtlijnen per doelgroep beschreven:

Bezoekers/familie

We attenderen bezoekers op hun eigen gezondheid en verzoeken hen bij hoest óf verkoudheid óf koorts óf andere griepverschijnselen de locatie (tijdelijk) niet te bezoeken. Verder verzoeken wij bezoekers hun handen bij binnenkomst goed te wassen en verstrekken we extra desinfecterende lotions zodat zij hun handen goed kunnen ontsmetten. Op deze manier hopen wij onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus.

Medewerkers/vrijwilligers

Voor onze medewerkers hanteren we de aanvullende richtlijn door het RIVM in samenwerking met Actiz is geformuleerd. Een aanvullende richtlijn om de continuïteit van zorg voor de cliënten te waarborgen, zorg aan ouderen en chronisch zieken moet verleend kunnen blijven worden. Medewerkers komen alleen niet werken als er sprake is van én hoest én verkoudheid én koorts.

Hygiënerichtlijnen voor iedereen

Om de veiligheid van onze cliënten en de inzet van de medewerkers te optimaliseren hanteren we de RIVM-richtlijnen. Deze zijn:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Gebruik beschermende jasjes in de zorg alleen bij zorgactiviteiten bij de cliënt. Doe ze daarna uit;
 • Geef geen handen.

Verder verwijzen we naar een speciale vraag en antwoordpagina op de website van het RIVM, naar GGD Zuidoost-Brabant (088 0031 111). De GGD krijgt veel vragen van bezorgde mensen. Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt. Vragen van artsen worden met voorrang beantwoord. U kunt ook bellen naar het nationale telefoonnummer (0800-1351) voor de meeste actuele informatie.

=======================================================================================
Update 6 maart 2020
Graag informeren wij u over welke maatregelen we bij Archipel treffen ten aanzien van het corona-virus. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt om het welzijn van uw verwant nu het virus ook in Nederland is aangetroffen.

Onze medewerkers en vrijwilligers houden zich dag in dag uit bezig met de zorg, behandeling en het welzijn van veel kwetsbare ouderen en mensen met een chronische aandoening. Er is ons alles aan gelegen om cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo gezond mogelijk te houden. Wij houden de berichtgeving over het corona-virus dan ook goed in de gaten. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD hebben de regie in Nederland wat betreft de aanpak van virusbestrijding. Vanuit Archipel onderhoudt de Werkgroep Infectiepreventie & Hygiëne nauw contact met de GGD.

Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen voor (hand)hygiëne, dit is standaard bij virusbestrijding. Mocht er sprake zijn van een verdenking van een besmetting dan handelen de specialisten ouderengeneeskunde en zorgteams van Archipel volgens een protocol en is er afstemming en samenwerking met de GGD. Dit gebeurt op een zelfde manier als bij andere infecties of verspreiding van een virus. Verder verstrekken we extra desinfecterende lotions zodat ook bezoekers hun handen goed kunnen ontsmetten. We attenderen bezoekers op hun eigen gezondheid en verzoeken hen bij het hebben van griepverschijnselen de locatie (tijdelijk) niet te bezoeken. Op deze manier hopen wij onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus.